Tìm hiểu về các trường hợp quan trọng của câu tiêu cực (Special cases of passive voice): thụ động với cồn từ bao gồm 2 tân ngữ, bị động với đụng từ khuyết thiếu, thụ động với câu bổn phận thức, cấu tạo bị rượu cồn với công ty ngữ đưa “it”, kết cấu câu tiêu cực với “make”, “let”, “have”, “get” cùng câu tiêu cực kép.

Bạn đang xem: Bài tập câu bị đông trong tiếng anh violet

Các trường hợp đặc trưng của câu bị động

*

I- Câu tiêu cực với hễ từ có 2 tân ngữ

Ta thường chạm mặt một số câu gồm 2 tân ngữ đi sau đụng từ: Ví dụ: - He gavemea book. Ta thấy sau rượu cồn từ: “gave” gồm 2 tân ngữ là “me” với “a book”. Trong 2 tân ngữ này thì “a book” được gọi là tân ngữ thẳng (trực tiếp chịu tác động của hễ từ “gave” – đưa.)

Còn “me” được gọi là tân ngữ gián tiếp (không thẳng chịu tác động của hễ từ). Ta hiểu hễ từ “đưa” ở đấy là ta “cầm, nắm” “CÁI GÌ” ngơi nghỉ trên tay rồi đứa “NÓ” cho “AI ĐÓ”. Cùng “CÁi GÌ” ở đây sẽ thẳng chịu ảnh hưởng tác động của đụng từ nên người ta gọi là tân ngữ trực tiếp.

Còn “AI ĐÓ” không trực tiếp chịu ảnh hưởng của rượu cồn từ nên người ta gọi là tân ngữ con gián tiếp. Ta có cấu tạo câu dữ thế chủ động với hễ từ bao gồm 2 tân ngữ:

S + V + Oi + Od.

Trong đó: S (subject): chủ ngữ, V (verb): Động từ, Oi (indirect object): tân ngữ gián tiếp (Không thẳng chịu tác động ảnh hưởng của đụng từ), Od (direct object): tân ngữ thẳng (Tân ngữ trực tiếp chịu tác động của rượu cồn từ). Câu bị động sẽ có 2 trường đúng theo như sau:

TH1: ta đem tân ngữgián tiếplên thống trị ngữ vào câu bị động: S + be + VpII + OdTH2: Ta rước tân ngữtrực tiếplên quản lý ngữ trong câu bị động: S + be + VpII + giới từ bỏ + Oi

Ví dụ: - nhà động:Shegavemean appleyesterday. (Cô ấy đưa mang lại tôi một quả táo ngày hôm qua.)

S V Oi Od

(me: tân ngữ loại gián tiếp; an apple: tân ngữ trực tiếp)

- Bị động: TH1: Iwasgivenan appleyesterday. (Tôi được cho một quả táo bị cắn dở ngày hôm qua)

S be VpII Od

Ta lấy tân ngữ gián tiếp lên làm chủ ngữ yêu cầu “me” đưa thành “I”.

TH2: An applewasgivento me yesterday. (Một quả táo bị cắn được đưa mang đến tôi ngày hôm qua.)

S be VpII

Ta rước tân ngữ trực tiếp “an apple” lên cai quản ngữ cùng sau rượu cồn từ phân trường đoản cú 2 ta sử dụng giới tự “to”.

Ví dụ 2: Her motherboughthera bookyesterday.

S V Oi Od ->Shewasboughta bookyesterday.

S be VpII Od ->A bookwasboughtforheryesterday.

S be VpII giới từ Oi

II- tiêu cực với đụng từ khuyết thiếu

Các động từ khuyết thiếu trong tiếng anh (modal verb) O: Can, could, would, should, may, might, need, must, ought to

Chủ đụng :S + Modal V + V(nguyên thể) + OBị động:S + modal V + be + VpII + (+ by + O)

Ví dụ: - nhà động:ShecanspeakEnglishfluently. - Bị động:Englishcanbespokenfluently.

III- tiêu cực với “be going to”

Chủ động: S + be + going to + V + O Bị động:S + be + going lớn + be + VpII + (by + O) Ví dụ: - My fatheris going lớn dothe gardening. -> The gardeningis going to lớn be doneby my father.

IV- thụ động với câu nhiệm vụ thức

Ta thường gặp mặt các câu nghĩa vụ thức như: -Closethe door! (Đóng cửa ngõ vào) V O -Openthe book! (Mở sách ra) V O Ta thấy cấu tạo của của câu nghĩa vụ thức kia là:

Dạng công ty động: V + OBị động: S + should/must + be + V-pII

Ví dụ: - nhà động: Clean the floor! (Hãy lau sàn nhà đi!)

- Bị động: The floor should be cleaned! (Sàn nhà cần được lau đi)

V- cấu trúc bị hễ với nhà ngữ giả “it”.:

It + be + adj + (for sb) + to vị st -> It + be + adj + for st khổng lồ be done.

Ví dụ: - It is easy to lớn make this cake. -> It is easy for this exercise khổng lồ be made.

VI- cấu trúc câu thụ động với “make”, “let”, “have”, “get”

Ta có:

* Make sb bởi st -> Make st done (by sb): bắt ai đó làm cho gì.

Ví dụ: I made my son clean the floor. -> I made the floor cleaned by my son.

* Let sb do st -> let st done (by sb):cho phép, để cho ai đó có tác dụng gì.

Ví dụ: My father let me cook the dinner yesterday. -> My father let the dinner cooked by me yesterday.

Xem thêm: Cách Tắt Thông Báo Cập Nhật Hệ Thống Android, Operating System

* Have to bởi vì st -> St have to lớn be done: đề xuất làm gì.

Ví dụ: My mother has khổng lồ wash the clothes every day. -> The clothes have lớn be washed by my mother every day.

* Have sb vày st -> have st done (by sb):Nhờ ai đó làm cho gì

- I have the hairdresser cut my hair every month. -> I have my hair cut by the hairdresser every month.

*Get sb to bởi st -> get st done (by sb): nhờ vào ai đó làm cho gì

- She got her father turn on the TV. -> She got the TV turned on by her father.

VII- tiêu cực kép

1. Khi V1 phân tách ở các thì hiện tại như lúc này đơn, bây giờ tiếp diễn, lúc này hoàn thành: S1 + V1 + that + S2 + V + …

* TH1:It is + V1-pII that + S2 + V + …

* TH2: lúc V2 phân tách ở thì hiện tại đơn hoặc sau này đơn: S2 + is/am/are + V1-pII + khổng lồ + V2(nguyên thể) +….

* TH3: khi V2 phân tách ở thì thừa khứ 1-1 hoặc hiện tại hoàn hành: S2 + is/am/are + V1-pII + to lớn have + V2-PII + …

Ví dụ: They think that she works very hard.

-> It is thought that she works very hard.-> She is thought to work very hard.

They think that she worked very hard last year.

-> It is thought that she worked very hard last year.-> She is thought lớn have worked very hard last year.

2. Khi V1 phân chia ở những thì thừa khứ (quá khứ đơn, thừa khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành): S1 + V1 + that + S2 + V + ….

* TH1:It was + V1-pII + that + S2 + V + …

* TH2: lúc V2 chia ở thì quá khứ đơn: S2 + was/were + V1-pII + to lớn + V2 (nguyên thể) + …

* TH3: khi V2 phân chia ở thì thừa khứ hoàn thành: S2 + was/ were + V1-pII + khổng lồ + have + V2-pII + …

Ví dụ: People said that she was very kind.

-> It was said that she was very kind.-> She was said khổng lồ be very kind.

People said that she had been very kind.

-> It was said that she had been very kind.-> She was said to have been very kind.

Bạn vẫn học giờ anh các năm tuy nhiên vẫn chưa nắm vững kiến thức căn bản? Bạn trở ngại trong việc ghi lưu giữ từ vựng? nhiều người đang mất dần động lực học tập tiếng anh? Bạn không muốn dành từ 3 -6 tháng để học những lớp vỡ lòng tại những trung trung ương tiếng anh?...Bạn ước ao tìm một cách thức học tiếng anh nhanh và kết quả nhất? với Khoá học Tiếng anh dành cho người mất căn bạn dạng của chantamquoc.vn đó là khoá học dành cho bạn. Hãy đk ngay để nâng cấp khả năng nước ngoài ngữ của bản thân mình nhé!

tu khoa:

câu bị đông sệt biệtbài tập passive voice dạng quánh biệtbài tập câu bị đông đặc biệt có đáp ándạng quan trọng của passive voicebài tập câu bị đông trong tiếng anhcâu bị đông tiếng anh 8 violetbài tập passive voice đặc biệt
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *