BẢN CHẤT CỦA QUÁ TRÌNH GIÁO DỤC

1. Khái niệm quá trình giáo dục:

Quá trình giáo dục là quá trình tác động có mục đích, có hệ thống của nhà giáo dục đến đối tượng giáo dục thông qua việc tổ chức các hoạt động đa dạng với những nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục phù hợp để hình thành cho học sinh những phẩm chất của người công dân theo yêu cầu của xã hội, của thời đại.

Bạn đang xem: Bản chất của quá trình giáo dục

*
Khái niệm, đặc điểm và bản chất của quá trình giáo dục

2. Bản chất quá trình giáo dục:

gmail.com.

3. Đặc điểm của quá trình giáo dục:

+ Giáo dục là quá trình có tính mục đích

_Hoạt động giáo dục luôn có mục đích rõ ràng đó là việc định hướng các giá trị xã hội cho học sinh._ Mục đích giáo dục trong các nhà trường nhằm đào tạo thế hệ trẻ, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội theo yêu cầu của đất nước.

Xem thêm: Top Các Trường Thcs Công Lập Ở Tphcm Chất Lượng Hàng Đầu, Top 5 Trường Cấp 2 Công Lập Tốt Ở Tp

+ Giáo dục là một quá trình biện chứng

_ Giáo dục là 1 quá trình lâu dài, liên tục, diễn ra suốt cuộc đời của con người chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố trong đó yếu tố chủ đạo, lực lượng chính là nhà giáo dục và giáo dục trong nhà trường._ Toàn bộ quá trình giáo dục luôn có sự tác động biện chứng giữa đối tượng giáo dục (HS) đối với các hoạt động khác. Nổi bật là mối quan hệ tác động bản chất giữa GV và HS.

+ Sản phẩm giáo dục là thành quả chung của các lực lượng giáo dục

_Quá trình giáo dục chịu sự tác động phức hợp của nhiều nhân tố, nhiều lực lượng, được thực hiện trong toàn bộ đời sống hàng ngày của HS. Vì vậy sản phẩm của quá trình giáo dục (các sản phẩm nhân cách) là sản phẩm chung của nhiều lực lượng, của toàn xã hội trong đó giáo dục nhà trường đóng vai trò nòng cốt. Điều này đòi hỏi phải có sự thống nhất giữa các lực lượng giáo dục trong xã hội.+ Giáo dục là một quá trình tuân theo quy luật số đông nhưng đồng thời cũng bị chi phối bởi những đặc điểm cá thể._ Giáo dục được tiến hành trong một tập thể lớp, GV lựa chọn nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức phù hợp với hầu hết học sinh trong lớp (hướng đến cái chung, ưu tiên cái chung)._ Tuy nhiên trong những tình huống cụ thể hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục lại phụ thuộc vào đặc điểm cá nhân. Vì vậy trong quá trình giáo dục nhà giáo dục cần phải nắm bắt được các đặc điểm cá nhân để có thể dự kiến và thực hiện các biện pháp giáo dục mang tính cá biệt.

+ Trong nhà trường quá trình giáo dục có quan hệ mật thiết với quá trình dạy học.