be to lớn be là gì .là một trong những từ khóa được search nhiều độc nhất vô nhị trên google về chủ thể . be to be là gì .trong nội dung bài viết này phanmemmienphai.vn đang viết bài xích .be lớn be là gì ? Tổng hợp kết cấu to be khổng lồ verb mới nhất 2020. 

be khổng lồ be là gì ? Tổng hợp cấu trúc to be lớn verb tiên tiến nhất 2020 

*


* lớn be + to lớn + verb: là dạng cấu trúc đặc biệt, áp dụng trong ngôi trường hợp:

– Để truyền đạt những mệnh lệnh hoặc các chỉ dẫn từ ngôi thứ nhất qua ngôi thiết bị hai mang đến ngôi sản phẩm ba.

Bạn đang xem: Be to v là gì

No one is to lớn leave this building without the permission of the police.

– dùng với mệnh đề if lúc mệnh đề chính miêu tả một câu điều kiện: Một điều phải xảy ra trước nếu muốn một điều không giống xảy ra. (Nếu muốn… Thì phải..)

If we are to get there by lunch time we had better hurry.

Something must be done quickly if the endangered birds are to be saved.

He knew he would have to work hard if he was khổng lồ pass his exam

– Được dùng để làm thông báo đều yêu cầu xin chỉ dẫn:

He asked the air traffic control where he was to lớn land.

– Được dùng khá thông dụng để truyền đạt một dự định, một sự sắp đặt, đặc biệt khi nó là bao gồm thức.

She is khổng lồ get married next month.The expedition is to start in a week.We are to get a ten percent wage rise in June.

Xem thêm: Màn Hình Điện Thoại Bị Sọc Sửa Như Thế Nào?Sọc Ngang, Dọc Màn Hình Điện Thoại Bị Sọc Dọc

– cấu tạo này thịnh hành trên báo chí, là tựa đề báo thì to lớn be được quăng quật đi.

The Primer Minister (is) khổng lồ make a statement tomorrow.

* were + S + khổng lồ + verb = if + S + were + lớn + verb = nuốm nếu (một giả thuyết)Were I lớn tell you that he passed his exams, would you believe me.

* was/ were + khổng lồ + verb: Để mô tả ý tưởng về một trong những mệnh đang định sẵnThey said goodbye without knowing that they were never khổng lồ meet again.

Since 1840, American Presidents elected in years ending in zero were to be died (have been destined khổng lồ die) in office.

* to lớn be about to + verb = near future (sắp sửa)

They are about to lớn leave.

Một cách không thiếu hơn

*Introduction:– be + khổng lồ V thịnh hành trong văn viết, đặc biệt ở các bài báo với để đề cập đến các sự kiện sẽ xảy ra sau đây gần.– có thể dùng những kết cấu sau để chũm thế: be due lớn V với be about to lớn V. Những cấu tạo này sở hữu tính trang trọng hơn và chắc chắn rằng được áp dụng trong văn viết nhiều hơn thế nữa văn nói.– be + to lớn V thường được sử dụng để kiểm soát và điều chỉnh cách hành động, mô tả các mệnh lệnh, yêu cầu và chỉ dẫn.– be + lớn V thường mở ra với mệnh đề if vào câu điều kiện.*More detailed:1. Sở hữu nghĩa ALLOW, được áp dụng để bảo rằng ai đó NÊN hoặc PHẢI làm gì đó; biểu đạt mệnh lệnh, yêu ước hoặc hướng dẫn.(used to say that someone should or must bởi vì something)You’re khổng lồ sit in the corner & keep quiet.Their mother said they were not to lớn (= not allowed to) play near the river.There’s no money left – what are we to lớn do?You are not to come downstairs until you have tidied up your room.Tell her she is not to mở cửa the door khổng lồ any strangers.You are never to use rude language like that in my house, vì chưng you understand?I’ve made it clear khổng lồ the visitors that they are not to touch any of the machinery.The school rules state that no child is to leave the school premises during the day, unless accompanied by an adult.2. Với nghĩa FUTURE, mang tính trang trọng, được dùng để làm thể hiện rằng một điều nào đấy SẼ xẩy ra trong tương lai(formal-used khổng lồ show that something will happen in the future)We are to lớn (= We are going to) visit nước australia in the spring.She was never to see (= She never saw) her brother again.The four soldiers are lớn receive citations from the President for their brave actions.The three largest banks are lớn raise their interest rates.The government is to lớn spend millions of dollars on combating drug abuse.After they’ve finished painting the hall, they are to start on the living room.3. Cũng có nghĩa FUTURE, được áp dụng trong câu điều kiện để kể đến điều gì SẼ có thể xảy ra(used in conditional sentences to say what might happen)If I were to refuse they’d be very annoyed.FORMAL: Were I khổng lồ refuse they’d be very annoyed.If the company were lớn offer him more money, he might not leave.If Tom’s khổng lồ go và live with his mother, then so should his sister.If we’re khổng lồ get there by five, we’d better drive more quickly.What’s to lớn happen khổng lồ all of us, if they move the factory khổng lồ the north of England ?They’ll write if I’m on the shortlist. Otherwise, I’m to lớn assume I haven’t got the job.4. Có nghĩa của CAN, được dùng để làm nói cho điều gì CÓ THỂ xảy ra(used lớn say what can happen)The exhibition of modern prints is currently to lớn be seen at the thành phố Gallery.5. Mang nghĩa của PLAN-liên quan mang đến FUTURE, được dùng để truyền đạt một chiến lược hoặc dự định(used khổng lồ convey a plan)She is to be married next month.The expedition is to lớn start in a week’s time.Cấu trúc này được thực hiện nhiều sinh hoạt báo chí(This construction is very much used in newspapers):The Prime Minister is to make statement tomorrow.Ở đầu đề báo, rượu cồn từ be thường được lược bỏ để tiết kiệm chi phí khoảng trống:(In headlines the verb be is often omitted khổng lồ save space)à Prime Minister lớn make statement tomorrow.6. Was/were to V được thực hiện để đề cập mang đến một sự khiếu nại được ý muốn đợi sẽ xảy ra vào trong 1 thời điểm là tương lai trong vượt khứ, một điều nào đó đã được định sẵn hoặc vẫn được sắp đến đặt.He was later lớn regret his decision.The meeting was lớn be held the following week.They said goodbye, little knowing that they were never khổng lồ meet again.7. To V rất có thể được dùng cai quản ngữ, tân ngữ, và vấp ngã ngữ. Với tác dụng làm ngã ngữ, to lớn V hoàn toàn có thể đứng sau BE.This house is to lớn let. (Nhà này để cho thuê.)What I lượt thích is lớn swim in the sea and then khổng lồ lie on the warm sand.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *