... drugstores C a big house C flowers C khổng lồ the left C river Bài tập trắc nghiệm môn Anh văn lớp theo Bài tập trắc nghiệm môn Anh văn lớp theo UNIT : OUT AND ABOUT Test Choose the correct answer ... lớn listening 14 _does Trang after school? A when B What C Where D How 15 _girls play soccer? A Is B Are Bài tập trắc nghiệm môn Anh vnạp năng lượng lớp theo C Does D Do 16 How many syllables are there ... False Bài tập trắc nghiệm môn Anh văn lớp theo Listen và complete the sentences This is my It is This is my That is my And that is my It is Bài tập trắc nghiệm môn Anh...

Bạn đang xem: Các bài kiểm tra tiếng anh lớp 6


*

... she asks me, (27) _ last night I was tired ( 28) _ work so I went with her to lớn a dance We had a great time! Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp theo 21 a similar b the same c alượt thích d different ... Jyên ổn does? a He’s a tennis player b He’s a khách sạn clerk c He’s a travel agent d He’s a swimmer Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp theo TEST I Choose the word that has the underlined part pronounced ... but c however d a và b are correct 26 a in b at c on d when Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp theo 27 a morning b evening c night d a & b 28 a in b at c on d since V Read the following passage và...
*

... COMPREHENSION .82 UNIT 10 : RECYCLING 84 TEST 84 TEST 85 TEST 87 TEST 89 * LISTENING COMPREHENSION .91 UNIT 11: TRAVELING AROUND ... THE WORLD 1 18 TEST 1 18 TEST 122 TEST 124 * LISTENING COMPREHENSION 126 Unit 15: COMPUTERS 1 28 TEST 1 28 TEST ... invention expert (n): Chuyên Viên 27 When was Alexander G Bell born? a In 184 7 b In 187 0 c.In 187 0s d.no information 28 He went lớn live sầu _ a in Scotland b in America c in Boston d b và c are...
*

... ? H He works in Ha Tay Which class are you in ? I I’m in class 6c What time is it ? J His name is Toan 10 What time you get up ? 10 IV WRITING : Write a short passage about your self , using ... A 12 B đôi mươi Minc studies at A.Tran phu school B Nhuyen Hue school Trung school C 22 C Quang III LANGUAGE FOCUS...
*

... Wednesday a third a history a morning b Everyday b two b English b afternoon KIEM TRA TIENG ANH LAN II HK I c Friday c twelve c literature c evening d Thursday d thirty d timetable d day ... F: Hello, my name is Na I am twelve years old I am in grade I live in Lao Bao with my family My house is at Psay đắm Ngu Lao street In front of my house, there is a big lake Behind my house, there ... house is small but beautiful Her name is Na She is eleven year old She lives at fifty Psay đắm Ngu Lao street Behind her house, there is a tree VI Odd one word a Wednesday a third a history...
*

... em) What weather you like? Which language you speak? KIM TRA HC K II - NM HC 2011- 2012 MễN TING ANH LPhường THI GIAN: 45 PHT Name: 16 I, PHONETIC A full A street A đô thị A ride B summer B engineer ... ? 5, Why dont we go khổng lồ Dam Sen Park? What about ? KIM TRA HC K II - NM HC 2011- 2012 MễN TING ANH LP. THI GIAN: 45 PHT Name: I Chn mt t cú phn gch chõn phỏt õm khỏc so vi ... 3, like / the / weather / fall/ what / is / the / in? => KIM TRA HC K II - NM HC 2011- 2012 MễN TING ANH LP THI GIAN: 45 PHT Name: I Chn mt t cú phn gch chõn phỏt õm khỏc so vi...
... soccer on the streets? (play) IV Nèi A víi B A 1. What is this ? 2.Where you live sầu ? 3.What is her name ? 4.How old are you ? 5.Is she a doctor ? 6. Which grade is Nam in? 7.What’s that? 8.Who is that? ... supermarket C a bookstore D a flower garden What is there to the right of the house? - ………………… A a bookstore B a supermarket C a small yard D a flower garden How many people are there in Hoa’s ... end B a) yes,she is b) her name is Hoa c) I am 12 d)I live in Thai Binc e) It is a pen f)That’s my sister g)He’s a teacher h)He’s in grade ...

Xem thêm: Bản Đồ Các Tiểu Bang Nước Mỹ, Bản Đồ Nước Mỹ (Hoa Kỳ) Và 50 Bang Phóng To 2021


... Trường trung học cơ sở Đông Thạnh Đề KT huyết AV Đề số Choose the best option (A, B, C or D) lớn complete the passage (2.5 pts.) Phong likes ... They is big We have English at Monday và Friday My mother often get up at 6. 00 o’clochồng in the morning What does Mr Minc travel khổng lồ work? I’m hungry I’d like some chicken & some rices What are ... The kết thúc Giáo viên: Huỳnh Vũ Nhựt Trường THCS Đông Thạnh Đề KT huyết AV Đề số Read & choose one suitable option (A, B, C) to complete the following sentences (2.5...
... My father is 53 years old & my mother is 49 years old Which grade are you in? I"m in grade 66 66 What is your school name? abcd secondary school 10 How many floors are there in ... lớn payed football? Do you like to lớn play football? 6> Can you speaking english? Can you speak English? Điền từ bỏ thiếu vào vị trí chấm sau nhằm xong từ: 1> c.ha.i r 2> c.he c.k 3> g e o.gr.a ... your school name? 10 How many floors are there in your school? Đáp án Khoanh tròn câu trả lời : 1> What you khổng lồ be? A Do ; want B Does ; lượt thích C Are ; 2> How you your...
... 4sentences) 2 2 items 4 2 8 12 40% 20% + items 40% 12 16 40% 60 % Name: ………………………… THE THIRD TEST Marks Remark Class: 6 Time: 45 minutes I Nghe khoanh tròn vào đáp án (2 điểm) Phuong wants ………………………………………………… ... Tổng số điểm: Tỉ lệ phần trăm: 20% 28 10 12 4 12 100% 40% 40% 20% 16 40% 60 % Name: ………………………… THE SECOND TEST Marks Remark Class: 6 Time: 45 minutes I Listen & choose the words you hear: (2 ms) ... Her name is Lan My brother is sixteen His name is Duy He is a student Anh I am ……, I am a student, too MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TEST Vận dụng NỘI DUNG TEST / GRADE UNIT: 4, , Part 1: Listening Part...
... everyday activities - Skills: Reading và writing - To kiểm tra up Ss understanding II: Ma trận tkhông còn kế đề kiểm tra Kỹ Vocabulary và grammar Reading writing Nhận biết TNKQ TL 2 0.5 Tổng Thông gọi Vận dụng ... vocabulary from unit one to unit - Skills: listening, reading and writing II Ma trận thết kế đề kiểm tra Kỹ Nhận biết Thông đọc Vận dụng TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Grammar Vocabulary và structure ... through units - To get Ssresult after units - Skills: reading và writing II Ma trận thết kế đề kiểm tra Kỹ Nhận biết Thông gọi Vận dụng TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL 2 Grammar Vocabulary & structure...
-Đề II Họ Tên: Lớp: I.Listen then match each name to lớn an activity.(1,5M) http://123doc.org/trang-ca-nhan- 165 450-nguyen-van-chuyen.htm ... thi KSCL kỳ II Môn Tiếng anh I http://123doc.org/trang-ca-nhan- 165 450-nguyen-van-chuyen.htm MT S KIM TRA TING ANH LP CC HAY I/.(1,5 ) 1c 2f 3e 4b 5a 6d II/.(2 ) 1b 2c 3c 4b 5d 6b 7a 8d III/.(1,5 ... nhân hoà Môn TIếNG ANH lớP (Thời gian 45 phút ít ko đề cập thời gian
-giao đề) Đề I Họ Tên: Lớp: I.Listen then match each name lớn an activity.(1,5M) Name Ba Mai Minh Ha Lien 6. Nam - 2-...
... What are you going khổng lồ this summer vacation? => KIM TRA HC K II - NM HC 2011- 2012 MễN TING ANH LP. THI GIAN: 45 PHT Name: Part 1: Chn mt t cú phn gch chõn phỏt õm khỏc ... ? 5, Why dont we go khổng lồ Dam Sen Park? What about ? KIM TRA HC K II - NM HC 2011- 2012 MễN TING ANH LP THI GIAN: 45 PHT Name: I Chn mt t cú phn gch chõn phỏt õm khỏc so vi ... 3, like / the / weather / fall/ what / is / the / in? => KIM TRA HC K II - NM HC 2011- 2012 MễN TING ANH LP THI GIAN: 45 PHT Name: I Chn mt t cú phn gch chõn phỏt õm khỏc so vi...
Từ khóa: đề đánh giá giờ anh lớp 6 học kì 2đề đánh giá tiếng anh lớp 6đề khám nghiệm giờ anh lớp 6 lần 1đề đánh giá giờ đồng hồ anh lớp 6 học tập kỳ 2đề đánh giá giờ anh lớp 6 một tiếtđề bình chọn giờ đồng hồ anh lớp 6 1 tiếtđề kiểm soát tiếng anh lớp 6 nâng caođề khám nghiệm giờ đồng hồ anh lớp 6 hk2đề đánh giá giờ đồng hồ anh lớp 6 đầu nămđề đánh giá giờ đồng hồ anh lớp 6 hk1đề soát sổ giờ đồng hồ anh lớp 6 có đáp ánđề kiểm tra giờ anh lớp 6 học tập kì 1những đề khám nghiệm giờ đồng hồ anh lớp 6 hk2de kiem tra tieng anh lop 6 hk1bo de kiem tra tieng anh lop 6 teo dap anNghiên cứu vớt tổng hợp hóa học chỉ điểm sinch học vWF, VCAM 1, MCP. 1, d dimer trong chẩn đoán với tiên lượng nhồi huyết não cấpđề thi demo THPTQG 2019 tân oán THPT chăm yên bình lần 2 tất cả lời giảiBiện pháp thống trị hoạt động dạy hát xoan vào trường trung học cửa hàng huyện lâm thao, phụ thọGiáo án Sinh học tập 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục với carôtenôitGiáo án Sinch học tập 11 bài 13: Thực hành vạc hiện nay diệp lục cùng carôtenôitGiáo án Sinch học tập 11 bài bác 13: Thực hành phân phát hiện nay diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du ngoạn bền vững trên cơ sở bảo đảm môi trường tự nhiên và thoải mái vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ trong thực tiễn thị xã Cần Giuộc, tỉnh giấc Long An (Luận văn uống thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp & trồng trọt châu ôn (lạng ta sơn) nửa thời điểm đầu thế kỷ XIXTổ chức và buổi giao lưu của Phòng Tư pháp từ trong thực tiễn tỉnh giấc Phú Thọ (Luận văn uống thạc sĩ)chuong 1 tong quan tiền quan tiền tri rui roGiáo án Sinc học 11 bài bác 14: Thực hành phân phát hiện thở sinh sống thực vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài bác 14: Thực hành phát hiện hô hấp làm việc thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại bank Agribank chi nhánh TPhường. Sài Gòn trường đoản cú 2013-2015Đổi new quản lý tài bao gồm trong hoạt động công nghệ thôn hội ngôi trường hợp viện hàn lâm công nghệ buôn bản hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm tìm new Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề bài liệu new đăng cầm tắt vnạp năng lượng phiên bản trong lòng bà bầu pk với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm tuyển mộ người thân trong gia đình trong ngày lễ hội đầu năm điểm sáng phổ biến với vai trò của ngành ruột khoang ttiết minc về bé trâu lập dàn ý bài vnạp năng lượng trường đoản cú sự lớp 10 giải bài tập đồ gia dụng lý 8 cthị xã cũ vào che chúa trịnh giải bài tập vật dụng lý 9 biên soạn vnạp năng lượng tế nghĩa sĩ phải giuộc biên soạn bài bác cô nhỏ xíu chào bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minc ve bé trau bài xích ca ngắn đi trên bãi cát sự cải tiến và phát triển của trường đoản cú vựng tiếp theo sau ôn tập vnạp năng lượng học trung đại VN lớp 11 bài xích tập Phần Trăm thống kê bao gồm giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem ngốc van lop 8
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *