Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

Lập báo cáo lưu giữ chuyển khoản qua ngân hàng tệ theo phương thức gián tiếp như thế nào

Báo cáo lưu lại giao dịch chuyển tiền tệ là 1 trong bảng biểu trong bộ Báo cáo tài thiết yếu nhưng các doanh nghiệp lớn bắt buộc nộp cho ban ngành thuế vào thời gian thời điểm cuối năm tài chính. Bảng biểu này có 2 cách lập:

+ Lập report lưu lại giao dịch chuyển tiền tệ theo cách thức trực tiếp

+ Lập report lưu giữ chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp. 

Trong bài xích này chantamquoc.vn đang share kinh nghiệm trong việc lập report lưu giữ chuyển khoản qua ngân hàng tệ Theo phong cách thứ hai. 

 

*

1. Ngulặng tắc lập:

Theo phương pháp gián tiếp, các luồng tiền vào và các luồng chi phí ra tự hoạt động kinh doanh được xem và khẳng định đầu tiên bằng cách điều chỉnh lợi tức đầu tư trước thuế TNDoanh Nghiệp của vận động kinh doanh ngoài ảnh hưởng của các khoản mục chưa hẳn bởi tiền, những chuyển đổi trong kỳ của mặt hàng tồn kho, các khoản phải thu, cần trả từ bỏ chuyển động kinh doanh và những khoản mà lại tác động về tiền bạc chúng là luồng tiền từ chuyển động đầu tư, gồm:

Các khoản chi phí ko bằng tiền, như: Khấu hao TSCĐ, dự trữ.Các khoản lãi, lỗ chưa hẳn bằng tiền, như: Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái không triển khai.Các khoản lãi, lỗ được phân các loại là luồng chi phí trường đoản cú hoạt động đầu tư, như: Lãi, lỗ về tkhô nóng lý, nhượng phân phối TSCĐ cùng bất động sản chi tiêu, chi phí lãi cho vay vốn, lãi tiền gửi, cổ tức cùng lợi nhuận được chia.Ngân sách lãi vay mượn sẽ ghi nhấn vào Báo cáo kết quả chuyển động marketing trong kỳ.

You watching: Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

Luồng chi phí trường đoản cú hoạt động sale được điều chỉnh liên tục với sự biến đổi vốn lưu lại hễ, chi phí trả trước lâu dài với những khoản thu, chi không giống tự chuyển động marketing, như:

Các thay đổi trong kỳ report của khoản mục mặt hàng tồn kho, những khoản bắt buộc thu, các khoản đề xuất trả từ chuyển động gớm doanhCác thay đổi của ngân sách trả trướcLãi tiền vay mượn đang trảThuế TNDN đang nộpTiền thu không giống từ bỏ vận động kinh doanhTiền bỏ ra khác từ chuyển động ghê doanh

2. Cửa hàng lập:

Bảng Cân đối kế toánBáo cáo công dụng chuyển động khiếp doanhTmáu minh report tài chínhSổ kế toán các Tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi Ngân hàng” và “Tiền đã chuyển”Sổ kế toán các Tài khoản hàng tồn kho, những Tài khoản đề xuất thu, các Tài khoản phải trả tương quan mang lại hoạt động kinh doanhSổ kế toán các Tài khoản không giống có liên quanBảng tính với phân chia khấu hao TSCĐBáo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ kỳ trước.

3. Phương thơm pháp lập những chỉ tiêu cầm thể:

(1) – Lợi nhuận trước thuế – Mã số 01

Chỉ tiêu này được rước từ bỏ tiêu chuẩn tổng lợi tức đầu tư trước thuế (Mã số 50) trên Báo cáo kết quả hoạt động marketing trong kỳ report. Nếu số liệu này là số âm (ngôi trường đúng theo lỗ), thì ghi vào ngoặc đối kháng (***).

(2) – Điều chỉnh cho các khoảnKhấu hao TSCĐ – Mã số 02

+ Chỉ tiêu này đề đạt số khấu hao TSCĐ sẽ trích được ghi nhận vào Báo cáo công dụng vận động marketing trong kỳ báo cáo.+ Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào số khấu hao TSCĐ sẽ trích trong kỳ bên trên Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ với sổ kế tân oán những Tài khoản có tương quan.+ Số liệu tiêu chuẩn này được cộng (+) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận trước thuế”.

Các khoản dự phòng – Mã số 03

+ Chỉ tiêu này phản ánh các khoản dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá đang lập được ghi thừa nhận vào Báo cáo hiệu quả chuyển động sale vào kỳ report.+ Chỉ tiêu này được lập địa thế căn cứ vào sổ kế toán thù các Tài khoản “Dự chống ưu đãi giảm giá sản phẩm tồn kho”, “Dự chống giảm giá đầu tư nđính thêm hạn”, “Dự chống tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá đầu tư chi tiêu dài hạn”, “Dự chống đề nghị thu cạnh tranh đòi”, sau khi đối chiếu cùng với sổ kế toán các thông tin tài khoản tất cả tương quan.+ Số liệu tiêu chí này được cùng (+) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế”. Trường đúng theo những khoản dự phòng nêu trên được hoàn nhập ghi giảm ngân sách phân phối, sale vào kỳ report thì được trừ (-) vào tiêu chí “Lợi nhuận trước thuế” cùng được ghi thông qua số âm bên dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (***).

Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá ân hận đoái không tiến hành – Mã số 04

+ Chỉ tiêu này phản chiếu lãi (hoặc lỗ) chênh lệch tỷ giá bán hối hận đoái chưa thực hiện đã được phản ảnh vào lợi tức đầu tư trước thuế vào kỳ báo cáo.+ Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế toán thù Tài khoản “Doanh thu chuyển động tài chính”, cụ thể phần lãi chênh lệch tỷ giá bán hối hận đoái bởi review lại các khoản mục chi phí tệ bao gồm nơi bắt đầu ngoại tệ vào cuối kỳ báo cáo hoặc sổ kế toán thù Tài khoản “giá thành tài chính”, cụ thể phần lỗ chênh lệch tỷ giá chỉ ân hận đoái vì chưng Đánh Giá lại các khoản mục chi phí tệ có cội ngoại tệ cuối kỳ report được ghi nhận vào doanh thu chuyển động tài bao gồm hoặc ngân sách tài bao gồm trong kỳ report.+ Số liệu tiêu chí này được trừ (-) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận trước thuế”, nếu như có lãi chênh lệch tỷ giá bán hối đoái chưa thực hiện, hoặc được cộng (+) vào tiêu chuẩn bên trên, trường hợp có lỗ chênh lệch tỷ giá chỉ hối đoái không thực hiện.

Lãi/lỗ trường đoản cú vận động chi tiêu – Mã số 05

+ Chỉ tiêu này phản ảnh lãi/lỗ tạo ra trong kỳ đã được đề đạt vào ROI trước thuế tuy thế được phân nhiều loại là luồng chi phí tự chuyển động đầu tư, gồm lãi/lỗ từ các việc thanh lý TSCĐ và các khoản đầu tư lâu dài nhưng mà công ty cài cùng sở hữu vày mục đích chi tiêu, như: Lãi/lỗ cung cấp BDS đầu tư, lãi cho vay, lãi chi phí gửi, lãi/lỗ từ các việc thiết lập với buôn bán lại những qui định nợ (Trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu); Cổ tức với lợi tức đầu tư được phân chia trường đoản cú những khoản đầu tư vốn vào đơn vị chức năng khác (ko bao gồm lãi/lỗ giao thương mua bán hội chứng khoán vị mục tiêu tmùi hương mại).+ Chỉ tiêu này được lập địa thế căn cứ vào sổ kế tân oán những Tài khoản “Doanh thu chuyển động tài chính”, “Thu nhập khác” với sổ kế toán các Tài khoản “giá thành tài chính”, “giá cả khác”, cụ thể phần lãi/lỗ được xác minh là luồng chi phí từ hoạt động đầu tư chi tiêu vào kỳ report.+ Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận trước thuế”, trường hợp bao gồm lãi hoạt động đầu tư chi tiêu và được ghi thông qua số âm bên dưới bề ngoài ghi vào ngoặc solo (***) ; hoặc được cộng (+) vào tiêu chí bên trên, nếu như có lỗ vận động đầu tư.

Chi tiêu lãi vay – Mã số 06

+ Chỉ tiêu này phản chiếu ngân sách lãi vay sẽ ghi dìm vào Báo cáo tác dụng hoạt động kinh doanh vào kỳ báo cáo.+ Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế toán Tài khoản 635 “giá cả tài chính”, chi tiết ngân sách lãi vay mượn được ghi thừa nhận vào Báo cáo tác dụng chuyển động marketing trong kỳ report sau khoản thời gian so sánh với sổ kế tân oán những Tài khoản bao gồm tương quan, hoặc căn cứ vào tiêu chuẩn “Chi tiêu lãi vay” vào Báo cáo kết quả hoạt động sale.+ Số liệu tiêu chuẩn này được cộng vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế”.

(3) – Lợi nhuận kinh doanh trước số đông biến đổi vốn lưu rượu cồn – Mã số 08

Chỉ tiêu này đề đạt luồng chi phí được tạo ra tự vận động sale trong kỳ báo cáo sau khi sẽ loại trừ tác động của những khoản mục thu nhập cùng chi phí chưa phải bởi tiền.Chỉ tiêu này được lập địa thế căn cứ vào ROI trước thuế TNDoanh Nghiệp cùng (+) những khoản điều chỉnh.Mã số 08 = Mã số 01 + Mã số 02 + Mã số 03 + Mã số 04 + Mã số 05 + Mã số 06Nếu số liệu chỉ tiêu này là số âm thì ghi trong ngoặc solo (***).

See more: Lịch Sử Phiên Bản Windows 10 Mới Nhất 2021, Windows 10 Là Gì

Tăng, sút những khoản yêu cầu thu – Mã số 09

+ Chỉ tiêu này được lập địa thế căn cứ vào tổng các chênh lệch thân số dư cuối kỳ với số dư vào đầu kỳ của những Tài khoản nên thu liên quan mang đến chuyển động sale, như: Tài khoản “Phải thu của khách hàng hàng” (cụ thể “Phải thu của khách hàng hàng”), Tài khoản “Phải trả cho những người bán” (cụ thể “Trả trước cho những người bán”), các Tài khoản “Phải thu nội bộ”, “Phải thu khác”, “Thuế GTGT được khấu trừ” và Tài khoản “Tạm ứng” trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này sẽ không bao gồm những khoản đề nghị thu tương quan cho vận động chi tiêu cùng chuyển động tài bao gồm, như: Phải thu về chi phí lãi cho vay, buộc phải tiếp thu cổ tức với ROI được chia, bắt buộc thu về tkhô hanh lý, nhượng phân phối TSCĐ, bất động sản đầu tư…+ Số liệu chỉ tiêu này được cộng (+) vào chỉ tiêu “Lợi nhuận kinh doanh trước phần đa đổi khác vốn giữ động” nếu tổng những số dư vào cuối kỳ nhỏ hơn tổng các số dư đầu kỳ. Số liệu tiêu chuẩn này được trừ (-) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận kinh doanh trước số đông chuyển đổi vốn lưu lại động” nếu như tổng các số dư thời điểm cuối kỳ lớn hơn tổng các số dư vào đầu kỳ và được ghi ngay số âm dưới hình thức ghi vào ngoặc đơn (***).

Tăng, bớt hàng tồn kho – Mã số 10

+ Chỉ tiêu này được lập địa thế căn cứ vào tổng các chênh lệch thân số dư cuối kỳ và số dư thời điểm đầu kỳ của những Tài khoản mặt hàng tồn kho (Không bao gồm số dư của Tài khoản “Dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá mặt hàng tồn kho”).+ Số liệu tiêu chí này được cùng (+) vào chỉ tiêu “Lợi nhuận kinh doanh trước đông đảo chuyển đổi vốn lưu lại động” nếu như tổng các số dư thời điểm cuối kỳ nhỏ hơn tổng những số dư đầu kỳ. Số liệu tiêu chí này được trừ (-) vào tiêu chuẩn “Lợi nhuận marketing trước đa số chuyển đổi vốn lưu giữ động” nếu tổng các số dư thời điểm cuối kỳ to hơn tổng các số dư thời điểm đầu kỳ cùng được ghi ngay số âm dưới hiệ tượng ghi vào ngoặc 1-1 (***).

Tăng, bớt những khoản phải trả – Mã số 11

+ Chỉ tiêu này được lập địa thế căn cứ vào tổng những chênh lệch thân số dư vào cuối kỳ với số dư thời điểm đầu kỳ của những Tài số tiền nợ bắt buộc trả liên quan mang lại chuyển động marketing, như: Tài khoản “Phải trả cho người bán” (Chi huyết “Phải trả cho tất cả những người bán”), Tài khoản “Phải thu của khách hàng hàng” (Chi máu “Người cài đặt trả chi phí trước”), những Tài khoản “Thuế với những khoản nên nộp Nhà nước”, “Phải trả người công nhân viên”, “Chi tiêu bắt buộc trả”, “Phải trả nội bộ”, “Phải trả, nên nộp khác”. Chỉ tiêu này sẽ không bao gồm các khoản đề xuất trả về thuế TNDoanh Nghiệp phải nộp, những khoản yêu cầu trả về lãi chi phí vay, các khoản nên trả liên quan đến vận động đầu tư chi tiêu (nlỗi sắm sửa, gây ra TSCĐ, sở hữu nhà đất chi tiêu, download các điều khoản nợ…) cùng chuyển động tài thiết yếu (Vay và nợ thời gian ngắn, nhiều năm hạn…).+ Số liệu tiêu chuẩn này được cộng (+) vào chỉ tiêu “Lợi nhuận kinh doanh trước hầu hết chuyển đổi vốn lưu động” nếu tổng các số dư vào cuối kỳ to hơn tổng thể dư thời điểm đầu kỳ. Số liệu tiêu chuẩn này được trừ (-) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận kinh doanh trước đầy đủ biến đổi vốn lưu giữ động” nếu tổng các số dư cuối kỳ nhỏ dại rộng tổng những số dư thời điểm đầu kỳ với được ghi thông qua số âm bên dưới hình thức ghi trong ngoặc đối chọi (***).

Tăng, giảm ngân sách trả trước – Mã số 12

+ Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng những chênh lệch thân số dư thời điểm cuối kỳ với số dư đầu kỳ của những Tài khoản “Ngân sách trả trước” và “Chi tiêu trả trước lâu năm hạn” vào kỳ report. + Số liệu chỉ tiêu này được cùng (+) vào tiêu chí “Lợi nhuận kinh doanh trước hầu hết biến hóa vốn lưu lại động” giả dụ tổng những số dư vào cuối kỳ nhỏ rộng tổng các số dư vào đầu kỳ. Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận marketing trước những biến đổi vốn lưu lại động” ví như tổng các số dư vào cuối kỳ lớn hơn tổng những số dư vào đầu kỳ và được ghi thông qua số âm bên dưới bề ngoài ghi vào ngoặc 1-1 (***).

Tiền lãi vay vẫn trả – Mã số 13

+ Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế toán những Tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi Ngân hàng”, “Tiền đang chuyển” (phần bỏ ra tiền) nhằm trả các khoản tiền lãi vay, sổ kế toán thù Tài khoản “Phải thu của khách hàng” (phần trả tiền lãi vay từ tiền thu những khoản phải thu của khách hàng) vào kỳ report, sau thời điểm đối chiếu cùng với sổ kế tân oán những Tài khoản “Chi tiêu trả trước”, “Chi tiêu trả trước lâu năm hạn”, “túi tiền tài chính”, “Xây dựng cơ phiên bản dsinh hoạt dang”, “Chi phí phân phối chung” và “Ngân sách đề xuất trả” (cụ thể số chi phí lãi vay mượn trả trước, chi phí lãi vay phát sinh trả trong kỳ này hoặc số chi phí lãi vay gây ra trong những kỳ trước cùng vẫn trả trong kỳ này).+ Số liệu tiêu chí này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận marketing trước các đổi khác vốn lưu lại động” và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đối kháng (***).

Thuế thu nhập công ty đang nộp – Mã số 14

+ Chỉ tiêu này được lập địa thế căn cứ vào sổ kế toán thù các Tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi Ngân hàng”, “Tiền vẫn chuyển”, (phần đưa ra chi phí nộp thuế TNDN), sổ kế toán thù Tài khoản “Phải thu của khách hàng” (phần sẽ nộp thuế TNDN tự chi phí thu các khoản đề xuất thu của khách hàng) vào kỳ báo cáo, sau khoản thời gian so sánh cùng với sổ kế tân oán Tài khoản “Thuế TNDoanh Nghiệp yêu cầu nộp” (cụ thể số tiền sẽ bỏ ra nhằm nộp thuế TNDoanh Nghiệp trong kỳ báo cáo).+ Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận kinh doanh trước phần nhiều chuyển đổi vốn giữ động” và được ghi thông qua số âm bên dưới bề ngoài ghi trong ngoặc đối kháng (***).

Tiền thu không giống từ vận động marketing – Mã số 15

+ Chỉ tiêu này đề đạt các khoản tiền thu không giống tạo nên từ bỏ hoạt động kinh doanh xung quanh những khoản sẽ nêu ngơi nghỉ những Mã số tự 01 cho 14, như: Tiền chiếm được vì dấn ký cược, ký kết quỹ, tiền tịch thu những khoản đưa đi cam kết cược, cam kết quỹ; Tiền thu từ mối cung cấp ngân sách đầu tư sự nghiệp, dự án công trình (nếu có); Tiền được các tổ chức triển khai, cá nhân bên ngoài thưởng, hỗ trợ ghi tăng các quỹ của doanh nghiệp; Tiền nhận ra ghi tăng các quỹ vày cấp bên trên cấp cho hoặc cấp cho bên dưới nộp… trong kỳ báo cáo.+ Chỉ tiêu này được lập địa thế căn cứ vào sổ kế toán thù những Tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi Ngân hàng”, “Tiền đang chuyển” sau khi đối chiếu với sổ kế toán thù các Tài khoản gồm liên quan trong kỳ report.+ Số liệu tiêu chí này được cùng (+) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận marketing trước phần đa biến hóa vốn giữ động”.

See more: Cách Ẩn Trò Chuyện Trên Facebook Đơn Giản Để "Ẩn Mình" Không Ai Biết

Tiền bỏ ra khác từ hoạt động marketing – Mã số 16

+ Chỉ tiêu này phản ảnh những khoản chi phí bỏ ra không giống gây ra từ bỏ vận động kinh doanh ngoài các khoản đã nêu ngơi nghỉ các Mã số trường đoản cú 01 mang lại 14, như: Tiền mang theo ký cược, cam kết quỹ; Tiền trả lại những khoản đã nhận ký cược, cam kết quỹ; Tiền chi thẳng từ quỹ khen thưởng trọn, phúc lợi; Tiền bỏ ra trực tiếp bởi mối cung cấp ngân sách đầu tư sự nghiệp, dự án; Tiền bỏ ra nộp những quỹ lên cấp cho bên trên hoặc cấp mang đến cấp dưới… vào kỳ report.+ Chỉ tiêu này được lập địa thế căn cứ vào sổ kế tân oán những Tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi Ngân hàng”, “Tiền đã chuyển” sau thời điểm đối chiếu cùng với sổ kế toán các Tài khoản tất cả liên quan trong kỳ report.+ Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận sale trước phần nhiều thay đổi vốn lưu động”.

Lưu chuyển khoản thuần từ bỏ chuyển động sale – Mã số 20

+ Chỉ tiêu “Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần tự hoạt động khiếp doanh” phản ánh chênh lệch thân tổng cộng tiền thu vào cùng với tổng cộng tiền chi ra từ bỏ hoạt động marketing trong kỳ report.+ Số liệu tiêu chuẩn này được tính bằng tổng cộng số liệu những tiêu chuẩn tất cả mã số tự Mã số 08 mang lại Mã số 16. Nếu số liệu tiêu chí này là số âm thì sẽ tiến hành ghi bên dưới vẻ ngoài trong ngoặc đơn (***). Mã số 20 = Mã số 08 + Mã số 09 + Mã số 10 + Mã số 11 + Mã số 12 + Mã số 13 + Mã số 14 + Mã số 15 + Mã số 16