Hiểu rõ về quy trình và chi phí phát hành trái phiếu

Một trong các điểm biến đổi vào chế độ kế toán công ty phát hành theo Thông tứ số 200/2014/TT-BTC (điện thoại tư vấn tắt là Thông tứ 200) là các mức sử dụng mới về Việc cách xử lý kế toán các chi phí tạo ra lúc xây đắp trái phiếu. Bài viết tiếp sau đây sẽ hiểu rõ rộng phương pháp hạch toán thù theo các lý lẽ new này.quý khách đã xem: Cách tính chi phí thi công trái phiếu

Kế tân oán chi phí kiến thiết trái khoán hay theo Thông tư 200

Chế độ kế toán thù công ty ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC lý lẽ chi phí chế tạo trái phiếu sẽ được ghi nhấn ngay lập tức vào report kết quả sale giả dụ bé dại, hoặc vốn hóa là gia tài (hạch toán thù vào thông tin tài khoản 242) rồi phân bổ dần dần.Quý Khách vẫn xem: Cách tính chi phí xây dựng trái phiếu

Theo Thông bốn 200, ngân sách xây dựng trái khoán ko ghi dấn thẳng vào chi phí giỏi vốn hóa vào gia tài nhằm phân chia dần nữa cơ mà trừ vào mệnh giá bán của trái phiếu xuất bản. Các khí cụ này phản ánh đúng bản chất hơn của ngân sách xây dừng trái phiếu là một khoản làm bớt số tiền chiếm được trường đoản cú trái khoán, với cũng tương xứng với các chính sách trong Chuẩn mực kế tân oán quốc tế cũng như Chuẩn mực kế tân oán Mỹ.

You watching: Hiểu rõ về quy trình và chi phí phát hành trái phiếu

Bạn sẽ xem: Cách tính chi phí xuất bản trái phiếu

Điều 54 Thông tư 200 quy định: “Chi phí phát hành trái phiếu được phân bổ dần phù hợp với kỳ hạn trái phiếu theo pmùi hương pháp đường thẳng hoặc phương thơm pháp lãi suất thực tế và ghi nhận vào đưa ra phí tài chánh hoặc vốn hóa. Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, bỏ ra phí phát hành trái phiếu được ghi giảm mệnh giá của trái phiếu. Định kỳ, kế toán phân bố bỏ ra phí phát hành trái phiếu bằng cách ghi tăng cực hiếm mệnh giá trái phiếu và ghi nhận vào chi phí tiền tài hoặc vốn hóa phù hợp với việc ghi nhận lãi vay mượn phải trả của trái phiếu”.

See more: Top Ứng Dụng La Bàn Tốt Nhất Cho Android, Ios, Top Ứng Dụng La Bàn Tốt Nhất Trên Điện Thoại

lấy ví dụ kế tân oán trái phiếu thường: (Đơn vị tính:triệu đồng)

TK 343111 – Mệnh giá bán trái phiếu

TK 343112 – túi tiền kiến tạo trái phiếu

Nếu lãi suất vay của các số tiền nợ tương tự là 8% thì trái phiếu được vạc theo mệnh giá. Trường phù hợp đơn vị phân chia ngân sách thiết kế theo phương pháp con đường thẳng thì chi phí kiến tạo được phân chia theo bảng sau:

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

THEO PHƯƠNG PHÁPhường. ĐƯỜNG THẲNG


*

Các bút tân oán liên quan những năm 2015 nhỏng sau:

Nợ TK 111, 112: 9.880

Nợ TK 343112 120

Có TK 343111 10.000

Nợ TK 635 840

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 40

Trường đúng theo cửa hàng phân chia chi phí desgin theo phương thức lãi thực thì lãi vay thực tế của khoản vay mượn này là lãi vay để khuyến mãi dòng vốn đưa ra trả mang đến trái khoán về năm desgin bởi cùng với số chi phí nhận được từ những việc thi công 9.880. Lãi suất thực tiễn của khoản vay là 8,47%. Ta có bảng phân bổ chi phí phát hành theo phương pháp lãi thực như sau:

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

THEO PHƯƠNG PHÁP LÃI THỰC


*

Các cây viết toán thù liên quan đến số trái khoán nàhệt như sau:

Nợ TK 111, 112: 9.880

Nợ TK 343112 120

Có TK 343111 10.000

Nợ TK 635 836,8

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 36,8

Nợ TK 635 839,91

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 39,91

Nợ TK 635 843,29

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 43,29

Nợ TK 343111 10.000

Có TK 111, 112 10.000

TRƯỜNG HỢPhường TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH CÓ CHIẾT KHẤU

Nếu lãi vay của các số tiền nợ tương tự là 10%/năm thì trái phiếu được định vị như sau:

10.000 x 0,7152 + 800 x 2,48685 = 9.502,7.

See more: Tranh Sơn Dầu Tiếng Anh Là Gì ? Sơn Dầu Tiếng Anh Là Gì

Nếu Việc phân bổ khuyến mãi trái phiếu triển khai theo phương pháp mặt đường trực tiếp thì vấn đề phân bổ chiết khấu và chi phí xây cất những năm theo bảng sau:

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ PHÁT HÀNH, CHIẾT KHẤU TRÁI PHIẾU

THEO PHƯƠNG PHÁPhường ĐƯỜNG THẲNG


*

Cách tính:

Chiết khấu phân chia hàng năm = 497,3/3 = 165,77Phí kiến tạo phân bổ thường niên = 120/3 = 40

Các cây bút toán thù liên quan trong năm 2015 nlỗi sau:

Nợ TK 111, 112: 9.382,7

Nợ TK 34312 497,3

Nợ TK 343112 120

Có TK 343111 10.000

Nợ TK 635 1.005,77

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 40

Có TK 34312 165,77

Nợ TK 343111 10.000

Có TK 111, 112 10.000

Nếu khuyến mãi trái khoán được phân chia theo phương thức lãi thực thì ngân sách chế tạo rất cần phải trừ ngoài số chi phí thu từ trái khoán để tính ra Phần Trăm chi phí đi vay mượn thực tế nhưng mà công ty nên bỏ ra trả. Tỷ lệ chi phí đi vay mượn thực tiễn là xác suất lãi suất để ưu tiên các dòng vốn đề nghị tkhô hanh toán cho các trái nhà bởi cùng với số chi phí thực nhận được từ bỏ tạo ra trái khoán. Với các biết tin đã đến thì Phần Trăm ngân sách đi vay thực tế Khi thành lập trái khoán của công ty A là 10,5%. Ta tất cả bảng phân chia chi phí chế tạo, khuyến mãi trái phiếu nhỏng sau:

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ PHÁT HÀNH, CHIẾT KHẤU TRÁI PHIẾU

THEO PHƯƠNG PHÁPhường. LÃI THỰC


*

Giải mê say giải pháp tính:

giá thành tài bao gồm ghi thừa nhận sản phẩm năm=Giá trị ghi sổ trái phiếu đầu nămxTỷ lệ chi phí đi vay mượn thực tế (10,5%)

Tổng ưu đãi và chi phí xây đắp phân bổ=giá thành tài chủ yếu ghi nhậnTiền lãi trái phiếu bỏ ra trả bằng tiền

Các bút toán thù liên quan cho số trái phiếu này hệt như sau:

Nợ TK 111, 112: 9.382,7

Nợ TK 34312 497,3 Nợ TK 343112 120

Có TK 343111 10.000

Nợ TK 635 985,59

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 36,08

Có TK 34312 149,51

Nợ TK 635 1.005,08

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 39,87

Có TK 34312 165,21

Nợ TK 635 1.005,08

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 39,87

Có TK 34312 165,21

Nợ TK 343111 10.000

Có TK 111, 112 10.000

TRƯỜNG HỢP. PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÓ PHỤ TRỘI

Nếu lãi suất của các khoản nợ tương tự là 6% thì trái khoán được định giá như sau:

10.000 x 0,83692 + 800 x 2,67301 = 10.534,6.

Vậy nên vào trường thích hợp cửa hàng xây dừng trái phiếu bao gồm phụ trội với khoảng prúc trội của trái khoán là: 10.534,6 – 10.000 = 534,6

Nếu chủ thể A tiến hành phân chia phú trội và chi phí kiến tạo theo phương thức con đường trực tiếp thì khoản phụ trội và chi phí thành lập phân bổ theo bảng sau:

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ PHÁT HÀNH, PHỤ TRỘI TRÁI PHIẾU

THEO PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG THẲNG


*

Các bút toán phản ánh những năm năm ngoái nlỗi sau:

Nợ TK 111, 112: 10.414,6

Nợ TK 3411 120

Có TK 34311 1 10.000

Có TK 34313 534,6

Nợ TK 635 661,8

Nợ TK 34313 178,2

Có TK 111, 112 800

Có TK 343112 40

Nếu cửa hàng A triển khai phân bổ phụ trội cùng chi phí xây dựng theo phương thức lãi thực thì Phần Trăm ngân sách đi vay thực tế là 6,436% cùng tất cả bảng phân chia sau:

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ PHÁT HÀNH, CHIẾT KHẤU TRÁI PHIẾU

THEO PHƯƠNG PHÁP LÃI THỰC

Các cây viết toán thù tương quan cho khoản trái khoán xây cất này nlỗi sau:

Nợ TK 111, 112: 10.414,6

Nợ TK 3431112 120

Có TK 343111 10.000

Có TK 34313 534,6

Nợ TK 635 670,33

Nợ TK 34313 167,21

Có TK 111, 112 800

Có TK 343112 37,53

Nợ TK 635 661,98

Nợ TK 34313 177,97

Có TK 111, 112 800

Có TK 343112 39,95

Nợ TK 635 653,10

Nợ TK 34313 189,42

Có TK 111, 112 800

Có TK 343112 42,52

Nợ TK 343111 10.000

Có TK 111, 112 10.000

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Tài thiết yếu (2014), Thông bốn số 200/2014/TT-BTC – Hướng dẫn kế toán doanh nghiệp