Cho 8,16 gam hỗn hợp x gồm fe, feo, fe3o4 và fe2o3 phản ứng hết với dung dịch hno3 loãng

Cho 8,16 gam hỗn hợp X tất cả sắt, FeO, Fe3O4 cùng Fe2O3 bội phản ứng không còn với hỗn hợp HNO3 loãng, thu được 1,344 lkhông nhiều NO (đktc) với hỗn hợp Z. Dung dịch Z tổng hợp tối đa 5,04 gam sắt hình thành khí NO. Biết trong những làm phản ứng, NO là thành phầm khử độc nhất của N+5. Số mol HNO3 sẽ bội phản ứng là
You watching: Cho 8,16 gam hỗn hợp x gồm fe, feo, fe3o4 và fe2o3 phản ứng hết với dung dịch hno3 loãng

Phương thơm pháp giải

+) Quy các thành phần hỗn hợp X bao gồm Fe (x mol) cùng O (y mol) => 56x + 16y = 8,16 (1)

+) Bảo toàn e: 3.nsắt = 2.nO + 3.nNO => 3x = 2y + 3.0,06 (2)

+) Bảo toàn e: 2.nsắt = 3.nNO + nFe3+ => 0,18 = 3.nHNO3 dư / 4 + 0,12 => HNO3 bao gồm vào Z là 0,08 mol

=> HNO3 phản bội ứng thuở đầu = 4.nNO + 2.nO + nHNO3 dư


Quy hỗn hợp X có sắt (x mol) và O (y mol)

=> 56x + 16y = 8,16 (1)

Vì dung dịch Z kết hợp sắt ra đời khí NO => phản nghịch ứng đầu HNO3 còn dư => chiếm được muối bột Fe(III)

Bảo toàn e: 3.nsắt = 2.nO + 3.nNO => 3x = 2y + 3.0,06 (2)

Từ (1), (2) => x = 0,12; y = 0,09

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+

Bảo toàn e: 2.nFe = 3.nNO + nFe3+ => 0,18 = 3.nHNO3 dư / 4 + 0,12 => HNO3 dư 0,08 mol

=> HNO3 phản bội ứng ban sơ = 4.nNO + 2.nO + nHNO3 dư = 0,5 mol


*

+ quên tính nO làm việc biểu thức cuối => chọn nhầm A


*
*
*
*
*
*
*
*

Nung m gam bột sắt trong oxi nhận được 3 gam tất cả hổn hợp hóa học rắn X. Hoà rã hết hỗn hợp X vào hỗn hợp HNO3 dư thoát ra 0,56 lkhông nhiều NO (đktc) là thành phầm khử duy nhất. Giá trị m là:


Vào chũm kỷ XVII các đơn vị khoa học đã mang được một mẩu sắt nguim hóa học từ các mhình ảnh vỡ của thiên thạch. Sau khi mang lại chống thí nghiệm vì bảo quản ko tốt cho nên nó bị oxi trở thành m gam chất rắn X có Fe cùng những oxit của nó. Để xác định trọng lượng của mẩu sắt thì các bên khoa học đã mang đến m gam chất rắn X bên trên vào vào dung dịch HNO3 loãng, dư nhận được khí NO tốt nhất và hỗn hợp muối bột Y. Cô cạn hỗn hợp muối bột Y khối lượng 48,4 gam hóa học rắn khan. Mẩu thiên thạch bởi Fe ngulặng chất đó tất cả cân nặng là:


Cho 11,36 gam tất cả hổn hợp bao gồm Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 làm phản ứng hết cùng với hỗn hợp HNO3 loãng dư thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất vô nhị sinh hoạt đktc) cùng hỗn hợp X. Cô cạn hỗn hợp X sau bội phản ứng được m gam muối khan. Giá trị m là:


Nung 8,4 gam Fe vào không gian, sau phản ứng nhận được m gam X gồm sắt, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4. Hoà rã m gam tất cả hổn hợp X bằng HNO3 dư, nhận được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử tuyệt nhất. Giá trị m là:


Nung m gam sắt trong không khí, sau đó 1 thời hạn ta chiếm được 11,2 gam các thành phần hỗn hợp hóa học rắn X tất cả sắt, Fe2O3, Fe3O4, FeO. Hoà tung hết 11,2 gam hỗn hợp hóa học rắn X vào dung dịch HNO3 dư chiếm được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là thành phầm khử tốt nhất. Giá trị m là:


Hoà chảy không còn m gam hỗn hợp X có Fe, Fe2O3, Fe3O4 trong dung dịch HNO3 đặc nóng chiếm được 4,48 lkhông nhiều khí gray clolor tuyệt nhất (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 145,2 gam muối hạt khan, cực hiếm m là:
See more: Nhân Tố Vĩ Mô Ảnh Hưởng Đến Doanh Nghiệp, Đánh Giá Môi Trường Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp

Hoà rã hoàn toàn 49,6 gam hh X bao gồm Fe, FeO, Fe2O3 với Fe3O4 bởi H2SO4 sệt, lạnh nhận được dung dịch Y và 8,96 lkhông nhiều khí SO2(đktc). Thành phần Xác Suất về cân nặng của oxi trong hỗn hợp X với khối lượng muối trong hỗn hợp Y theo lần lượt là:


Để khử trọn vẹn 3,04 gam các thành phần hỗn hợp X có FeO, Fe3O4, Fe2O3 đề nghị 0,05 mol H2. Mặt khác hoà rã hoàn toàn 3,04 gam tất cả hổn hợp X trong hỗn hợp H2SO4 đặc lạnh thì chiếm được thể tích V ml SO2 (đktc). Giá trị V(ml) là:


Hỗn đúng theo X tất cả Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 với số mol mỗi chất là 0,1 mol hoà tan hết vào dung dịch Y bao gồm (HCl, H2SO4 loãng) dư nhận được dung dịch Z. Nhỏ từ từ hỗn hợp Cu(NO3)2 1M vào dung dịch Z cho đến khi kết thúc thoát khí NO. Thể tích hỗn hợp Cu(NO3)2 đề nghị sử dụng cùng thể tích khí thoát ra sinh hoạt đktc là:


Nung x mol Fe với 0,15 mol Cu trong không khí một thời gian nhận được 63,2 gam hỗn hợp chất rắn. Hoà rã hoàn toàn các thành phần hỗn hợp hóa học rắn bên trên bởi H2SO4 sệt, rét, dư thu được dung dịch Y và 6,72 lít khí SO2 (đktc). Giá trị của x mol là


Cho 8,16 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Fe, FeO, Fe3O4 với Fe2O3 bội nghịch ứng không còn với hỗn hợp HNO3 loãng, thu được 1,344 lkhông nhiều NO (đktc) với hỗn hợp Z. Dung dịch Z tổ hợp buổi tối đa 5,04 gam Fe sinh ra khí NO. Biết trong số bội nghịch ứng, NO là sản phẩm khử tuyệt nhất của N+5. Số mol HNO3 đang làm phản ứng là


Hòa tan trọn vẹn 2,44 gam bột X tất cả FeO, Fe3O4, Fe2O3, Cu bởi dung dịch H2SO4 quánh rét, dư. Sau bội phản ứng thu được 0,504 lít khí SO2 (thành phầm khử tốt nhất, đktc) và hỗn hợp đựng 6,6 gam các thành phần hỗn hợp muối bột sunfat. Phần trăm khối lượng của Cu trong X là


Cho 52 gam tất cả hổn hợp A có Fe, FeO, Fe3O4, Cu, CuO vào m gam hỗn hợp H2SO4 98% (to), bội phản ứng trọn vẹn nhận được 2,24 lít khí SO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất), hỗn hợp M cất 108 gam 2 muối sunfat cùng 1,6 gam chất rắn không tung chỉ bao gồm 1 kim loại. Giá trị của m là


Hoà tung không còn m gam các thành phần hỗn hợp X gồm sắt, FeS, FeS2 và S bởi HNO3 lạnh dư chiếm được 9,072 lít khí màu nâu độc nhất vô nhị (đktc, sản phẩm khử duy nhất) cùng hỗn hợp Y. Chia dung dịch Y thành 2 phần đều bằng nhau.

Phần 1 đến tác dụng với hỗn hợp BaCl2 dư thu được 5,825 gam kết tủa White.

Phần 2 tung trong hỗn hợp NaOH dư chiếm được kết tủa Z, nung Z vào bầu không khí mang đến trọng lượng không đổi được a gam chất rắn.

Giá trị của m cùng a theo thứ tự là:


Đốt cháy trọn vẹn 6,48 gam tất cả hổn hợp X gồm: FeS, FeS2, S, Cu, CuS, FeCu2S2 thì nên 2,52 lít oxi cùng thấy bay ra 1,568 lít (đktc) SO2. Mặt khác mang lại 6,48 gam X công dụng hỗn hợp HNO3 rét dư thu được V lít khí màu nâu độc nhất vô nhị (đktc, sản phẩm khử duy nhất) cùng hỗn hợp Y. Cho dung dịch Y chức năng cùng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của V cùng m lần lượt là:
See more: Top 18 Nghề Dễ Kiếm Tiền Giúp Làm Gì Để Có Tiền Nhanh Nhất Hiện Nay

Hỗn hợp X gồm Fe3O4, CuO, Al, trong những số đó oxi chiếm phần 25% cân nặng. Cho 1,344 lkhông nhiều khí CO (đktc) đi qua m gam X (to), sau một thời hạn chiếm được chất rắn Y cùng tất cả hổn hợp khí Z bao gồm tỉ kân hận đối với H2 bằng 18. Hòa rã hoàn toàn Y trong hỗn hợp HNO3 loãng dư chiếm được hỗn hợp chứa 3,08m gam muối hạt và 0,896 lít khí NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Giá trị của m sớm nhất với giá trị làm sao sau đây ?


Hòa tung không còn a mol FeCO3 vào hỗn hợp HCl (lấy dư 10% đối với lượng buộc phải dùng) thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 dư vào hỗn hợp X chiếm được b gam kết tủa. Biết sản phẩm khử của N+5

là khí NO duy nhất, các phản bội ứng rất nhiều xẩy ra hoàn toàn. Biểu thức về quan hệ giữa a và b là