Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho hình chữ nhật có AB = 8cm; BC = 6cm. Vẽ con đường cao AH của tam giác ADB.quý khách sẽ xem: Cho hình chữ nhật abcd tất cả ab=8cm bc=6centimet vẽ mặt đường cao ah của tam giác adb

a) Chứng minch tam giác AHB đồng dạng tam giác BCD.

Bạn đang xem: Giải toán trên mạng

b) Chừng minhAD2= DH.DB.

c) Tính độ lâu năm đoạn trực tiếp DH, AH.


*

Cho hình chữ nhật ABCD gồm AB =8cm;BC=6 cm. Vẽ mặt đường cao AH của tam giác ADB.

Xem thêm:

b) Chứng minch AD2= DH.DB.

c)Tính độ nhiều năm đoạn trực tiếp AH

Cho hình chữ nhật ABCD bao gồm AB=4centimet,BC=3centimet.Vẽ đường cao AH của tam giác ADB

a) chứng tỏ tam giác AHB~tam giác BCD

b) chứng tỏ AD2=DH.DB

c) tình độ dài đoạn trực tiếp DH,AH

d) tính tỉ số diện tích S tam giác AHB với tam giác BCD

a, Xét tam giác AHB với tam giác BCD ta bao gồm :

^AHB = ^BCD = 900

^BDC = ^ABH ( so le vào )

Vậy tam giác AHB ~ tam giác BCD ( c.g.c )

b, Xét tam giác ADB với tam giác HAD

^A = ^H = 900

^D _ chung

Vậy tam giác ADB ~ tam giác HAD ( g.g )

⇒ADAH=BDAD⇒ADAH=BDAD( tỉ số đồng dạng )⇒AD2=BD.DH

c) -Ta có: AD2= DH.DB(cmt)

=> DH= AD2:DB

DH=3^2:5=9:5=1,8

- Xét tam giác BDC vuông trên C có:

DB^2 = BC^2+CD^2

DB^2=3^2+4^2=25

=> BD=5cm

Ta có: tam giác AHB ~ tam giác BCD(CM câu a)

=> AH/BC=AB/BD

=> AH=AB.BC:BD

AH=3.4:5=2,4cm

d) Ta gồm diện tích S tam giác AHB= 1/2 AB.AH=1/2x2,4x4=4.8

Ta tất cả diện tích S tam giác BCD= 50% BC.DC=1/2x3x4=6

S ABH/ S BCD= 4,8/6=4/5

Đúng 1
Bình luận (0)

Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 9cm, BC = 6cm.Vẽ đường cao AH của tnóng giác ADB

a, Chứng minh tam giác ahb đồng dạng tam giác BCD

b, tính độ dài đoạn trực tiếp AH

c, tính điện tích tam giác AHB

Lớp 8 Toán 0 0 Gửi Hủy

Cho hình chữ nhật ABCD, vẽ mặt đường cao AH của tam giác ADB. Chứng minh:a) Tam giác AHB đồng dạng Tam giác BCDb) AD2 = DH . DBc) Cho AB= 8centimet, BC = 6cm. Tính diện tích AHB

Lớp 8 Toán 1 0 Gửi Hủy

Tmê mệt khảo lờigiải trên links :https://h.vn/hoi-dap/question/249043.html

Đúng 0
Bình luận (0)

Chỗ hình chữ nhật ABCD tất cả AB=8centimet,BC=6centimet.Vẽ đường thẳng AH của tam giác ADB

a.Chứng minh: tam giác AHB~tam giác BCD

b.Chứng minh: AD^2 = DH*DB

c.Tinch độ nhiều năm đoạn trực tiếp DH,AH?

Lớp 8 Tân oán 1 0 Gửi Hủy

a) Xét (Delta AHB) và (Delta BCD) có:

(widehatAHB=widehatBCD=90^0)

(widehatABH=widehatBDC) (cùng phú với góc DBC )

suy ra: (Delta AHB~Delta BCD)

b) Xét(Delta ADB)cùng (Delta HDA) có:

(widehatDAB=widehatDHA=90^0)

(widehatADB) CHUNG

suy ra: (Delta ADB~Delta HDA)

(Rightarrow)(fracADHD=fracDBDA)

(Rightarrow)(AD^2=DH.DB) (ĐPCM)

c) Áp dụng định lý Pytago ta có:

(BD^2=AD^2+AB^2)

(Leftrightarrow)(BD^2=6^2+8^2=100)

(Leftrightarrow)(BD=sqrt100=10)cm

(Delta ADB~Delta HDA)(Rightarrow)(fracADHD=fracABHA=fracDBDA)

xuất xắc (frac6HD=frac8HA=frac106=frac53)

suy ra: (DH=3.6cm) (AH=4,8cm)

Đúng 0
Bình luận (0)

mang đến hình chữ nhật abcd gồm ab=8centimet , bc=6centimet. vẽ mặt đường cao ah của tam giác adb.

tính db

minh chứng tam giác adh đồng dạng tam giác adb

chứng tỏ ad bình pmùi hương = dh nhân bb

minh chứng tam giác ahb đồng dạng với tam giác bcd

tính độ dài đoạn trực tiếp dh,ah

mong các bạn giải đưa ra tiết

Lớp 8 Toán thù 0 0 Gửi Hủy

Cho hình chữ nhật abcd bao gồm ab=8centimet bc=6cm.vẽ đường cao AH của tam giác adb

A. Chứng minh : tam giác AHB với DAB và AHB Và DHA

B. Chứng minc : tam giác AHB : tam giác BCD

C. Chứng minh: AD2=DH.DB

D. Tính độ nhiều năm đoạn thẳng DH, AH

Lớp 8 Toán Violympic toán 8 0 0 Gửi Hủy

cho hình chữ nhật abcd bao gồm ab=8centimet,bc=6cm.vẽ mặt đường cao ah cua tam giác adb

a)tính db

b)minh chứng ad bình phương thơm bởi dh.db

c)tính độ nhiều năm đoạn trực tiếp ah,dh

Lớp 8 Tân oán 0 0 Gửi Hủy

mang đến hình chữ nhật ABCD có AB=8cm, BC=6centimet.vẽ con đường cao Ah của tam giác ADB

a. chứng tỏ tam giác AHB đồng dạng tam giác BCD

b. minh chứng AD2=DH.DB

c.tính độ lâu năm đoạn trực tiếp DH, AH

Lớp 8 Toán Bài 7: Trường hòa hợp đồng dạng lắp thêm tía 1 0 Gửi Hủy

A B C D H 8 6

a.

Xét tam giác AHB và tam giác BCD có:

góc H = C = 90o

góc ABH = BDC ( so le trong)

Do đó: tam giác AHB ~ BCD ( g.g)

Xét tam giác ADH cùng BDA có:

góc D chung

góc AHD = BAD = 90o

Do đó: tam giác ADH ~ BDA

=> (dfracADBD=dfracDHADRightarrow AD^2=BD.DH)

c.

Tam giác ABD vuông tại A

=> BD2 = AB2 + AD2

=> BD2 = 82 + 62

=> BD = 10 cm

Ta có: tam giác ADH~BDA

=> (dfracADBD=dfracAHABRightarrow AH=dfracAD.ABBD=dfrac6.810=4,8)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *