Thế nào là câu trực tiếp – câu con gián tiếp? vào câu trực tiếp loại gián tiếp thì các thành phần câu đang được đổi khác như rứa nào? Để hoàn toàn có thể nắm vững kỹ năng ngữ pháp này thuộc 4Life English Center (chantamquoc.vn) mày mò tất tần tật về câu trực tiếp gián tiếp trong giờ Anh.

Bạn đang xem: Chuyển trực tiếp sang gián tiếp

*
Câu trực tiếp con gián tiếp
2. Cách chuyển câu trực tiếp sang câu loại gián tiếp 3. Cách biến đổi các một số loại câu từ thẳng sang loại gián tiếp 5. Bài bác tập về chuyển câu trực tiếp sang con gián tiếp

1. Quan niệm câu trực tiếp loại gián tiếp

Khi muốn nhắc lại lời nói của một ai đó, ta hay được dùng câu tường thuật thẳng hoặc câu tường thuật loại gián tiếp. Câu trực tiếp (direct speech) là câu tường thuật chính xác điều ai đó mô tả (còn call là trích dẫn). Câu con gián tiếp (indirect speech) là câu miêu tả lại ý của bạn nói mà không cần đúng chuẩn từng từ. đối với tất cả câu trực tiếp với câu con gián tiếp sẽ bắt đầu bằng một mệnh đề tường thuật, giống như lời dẫn. Kế tiếp là mệnh đề được tường thuật hoặc câu chữ được thuật lại.

Câu trực tiếp: Mệnh đề tường thuật + “mệnh đề được tường thuật” Mệnh đề được trần thuật được để trong vệt ngoặc kép, đề cập lại đúng mực từng từ đã được nói trước đó.

Ví dụ: My brother said: “I went out last night.” (Anh tôi nói: “Tối ngày qua anh đi chơi.”)

Câu loại gián tiếp: Mệnh đề trần thuật + (that) + mệnh đề được tường thuật. Cùng với câu loại gián tiếp thêm từ “that” để nối thân hai mệnh đề. Mệnh đề được tường thuật sẽ không có dấu ngoặc kép và không buộc phải thuật lại chính xác từng từ.

Ví dụ: My sister said that she was cleaning the house. (Chị tôi bảo rằng chị ấy đã dọn nhà.)

2. Giải pháp chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp

*
Chuyền tự câu trực tiếp sang câu con gián tiếp

Cùng tìm hiểu quy tắc đưa câu trực tiếp sang câu con gián tiếp qua ví dụ như sau: Ví dụ: vào một ngày đẹp trời, Peter nói với tôi: “My girlfriend will come here lớn visit me tomorrow”

Bước 1: khẳng định từ tường thuật

Khi mong tường thuật lại lời nói của Peter, các bạn phải nói: “Peter nói rằng” Ta sẽ áp dụng 2 đụng từ là:

told: bắt buộc dùng khi bọn họ thuật lại rằng Peter nói với một fan thứ cha khác.said: Thuật lại khi không nói tới người sản phẩm công nghệ 3.

Ngoài ra còn một số trong những động từ khác ví như asked, denied, promised, …tuy nhiên sẽ không sử dụng cấu trúc giống said that. Lưu lại ý: từ “that” có thể sử dụng hoặc không trong câu loại gián tiếp. Chấm dứt bước 1, các bạn sẽ được như sau; ⇒ Peter told me that my girlfriend will come here lớn visit me tomorrow.

Bước 2: Lùi thì của rượu cồn từ về thì quá khứ

Thời điểm của mệnh đề được tường thuật không xảy ra ở thời gian nói nữa vì đó chỉ là thuật lại tiếng nói trong thừa khứ. Vị vậy, cồn từ vào câu sẽ tiến hành lùi về thì vượt khứ 1 thì so với thời gian tường thuật. Cụ thể khi từ bỏ câu thẳng qua câu loại gián tiếp thì:

Hiện trên đơn/ tiếp diễn/ kết thúc -> thừa khứ đơn/ tiếp diễn/ hoàn thành.Quá khứ 1-1 -> vượt khứ trả thành.Quá khứ tiếp tục -> thừa khứ xong xuôi tiếp diễnQuá khứ kết thúc -> vượt khứ hoàn thànhTương lai solo -> sau này trong vượt khứTương lai sát (am/is/are + going to lớn V) -> was/ were going to lớn VWill (các thì tương lai) -> WouldShall/ Can / May -> Should / Could/ MightShould / Could/ Might/ Would/ Must -> giữ nguyên

Sau bước 2 này ta có: Peter told me that my girlfriend would come here lớn visit me tomorrow. (will -> would)

Bước 3: Đổi đại từ nhân xưng, đại từ thiết lập và tính từ sở hữu

Bước tiếp theo sau là biến đổi cách xưng, vày ta sẽ không thể nói là “Bạn gái tôi sẽ đến đây thăm tôi vào ngày mai” cơ mà tường thuật lại lời của Peter rằng “Bạn gái của Peter sẽ đến thăm anh ấy…”. Vậy nên khi chuyển từ trực tiếp sang con gián tiếp cần lưu ý đại từ bỏ nhân xưng, tính từ cài đặt và đại từ tải trong mệnh đề được trần thuật tương ứng.

I -> She/ heWe -> TheyYou (số ít) / you (số nhiều) -> I, he, she/ theyUs -> ThemOur -> TheirMyself -> Himself / herselfYourself -> Himself / herself / myselfOurselves -> ThemselvesMy -> His/ HerMe -> Him/ HerYour (số ít) / your (số nhiều) -> His, her, my / TheirMine -> His/ hersYours (số ít)/ Yours (số nhiều) -> His, her, mine/ Theirs

Trong đoạn này ta sẽ có: Peter told me that his girlfriend would come here lớn visit him tomorrow.

Bước 4: Đổi cụm từ chỉ thời hạn và chỗ chốn

Bước cuối cùng là bắt buộc đổi các từ chỉ thời hạn và nơi chốn vì lúc thời hạn và vị trí không còn xảy ra ở thời gian tường thuật nữa phải câu con gián tiếp sẽ rứa đổi. Khi chuyển sang câu con gián tiếp đổi khác những điểm sau:

Here -> ThereNow -> ThenToday/ tonight -> That day/ That nightYesterday -> The previous day, the day beforeTomorrow -> The following day, the next dayAgo -> BeforeLast (week) -> The previous week, the week beforeNext (week) -> The following week, the next weekThis -> ThatThese -> Those

Cuối cùng sau 4 cách ta sẽ được câu con gián tiếp hoàn chỉnh là: Peter told me that his girlfriend would come there to visit him the next day.

3. Cách đổi khác các một số loại câu từ thẳng sang con gián tiếp

*
Các loại câu từ thẳng sang loại gián tiếp

Lúc biến hóa từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp sẽ có được 3 dạng chính là: dạng câu è cổ thuật, thắc mắc và câu mệnh lệnh.

3.1. Câu con gián tiếp dạng câu hỏi

Ta rất có thể sử dụng các động tự sau: asked, wondered, wanted to know. Câu hỏi Yes/ No Khi thay đổi từ câu trực tiếp lịch sự câu con gián tiếp ở dạng này cần:

Thêm if hoặc whether trước câu hỏi.Đổi vị trí của nhà ngữ và rượu cồn từ trong câu.

Công thức: S + asked/ wondered/ wanted to know + if/ whether + S +V… Ví dụ: “Are you hungry?” My dad asked. ⇒ My dad asked if I was hungry. Câu hỏi gồm từ để hỏi -WH Công thức: S + asked/ wondered/ wanted to know + -WH + S +V… Ví dụ: “How is the weather?” Lilly asked ⇒ Lilly asked how the weather was.

3.2. Câu loại gián tiếp dạng nai lưng thuật

Công thức: S + say(s)/ said (that) + Mệnh đề được trần thuật Ví dụ: She said to me”I haven’t finished my work” -> She told me she hadn’t finished her work.

3.3. Câu con gián tiếp dạng mệnh lệnh, yêu cầu

Để yêu ước một mệnh lệnh với ai đó, sử dụng các dạng rượu cồn từ sau: asked/ told/ required/ requested/ demanded,…Câu chỉ định yêu cầu bắt buộc sẽ được nhấn to gan lớn mật với rượu cồn từ ordered. Công thức:

S + asked/ told/ required/ requested/ demanded + O +(not) + to V…S + ordered + somebody + to bởi vì something

Ví dụ:

“Open the door, please”, John said ⇒ John told me to xuất hiện the doorHe said to me angrily: “Shut down the music” ⇒ He ordered me khổng lồ shut down the music.

4. Các dạng đặc biệt quan trọng của câu loại gián tiếp

Bên cạnh 3 dạng chính trên, còn có một số trường vừa lòng khác của câu con gián tiếp như là:

Will/ would/ can/could sử dụng để miêu tả sự yêu mong lịch sự:

Ví dụ: Aladin asked me: “Can you open the door for me?” ⇒ Aladin asked me to open the door for him.

Xem thêm: Các Nghi Lễ Trong Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương Truyền Thống, Giỗ Tổ Hùng Vương

Shall/ would sử dụng để diễn đạt đề nghị, lời mời:

Ví dụ: “Shall I bring you a cup of coffee?” Lavie asked. ⇒ Lavie offered to lớn bring me a cup of coffee.

Câu cảm thán:

Ví dụ: “What an interesting novel!” She said ⇒ She exclaimed that the novel was interesting.

5. Bài tập về gửi câu thẳng sang con gián tiếp

*
các một số loại câu từ trực tiếp sang con gián tiếp

5.1. Bài bác tập 1

Hoàn thành những câu sau:

“What are they doing?” she asked. She wanted lớn know………………………………………………………..“Are you going lớn the cinema?” he asked me. He wanted to know………………………………………………………….The teacher asked, “Who speaks English?” The teacher wanted to lớn know……………………………………………...”How do you know that?” she asked me. She asked me…………………………………………………………………“Has Caron talked to Kevin?” my friend asked me. My friend asked me………………………………………………………….“Where is my umbrella?” she asked. She asked……………………………………… …………………………….“How are you?” Ron asked us. Ron asked us………………………………………… …………………….He asked, “Do I have to bởi vì it?” He asked……………………………………… …………………………….“Where have you been?” the mother asked her daughter. The mother asked her daughter……………………………………………….“Which dress vị you lượt thích best?” she asked her boyfriend. She asked her boyfriend………………………………………………………….“Can you meet me at the station?” she asked me. She asked me ………………………………………………………….“Who knows the answer?” the teacher asked. The teacher wanted to lớn know ………………………………………..“Why don’t you help me?” she asked him. She wanted lớn know ………………………………………………….“Did you see that car?” he asked me. He asked me ……………………………………………………………“Have you tidied up your room?” the mother asked the twins. The mother asked the twins …………………………………………..“What’s the time?” he asked. He wanted to lớn know ……………………………………………………..“When will we meet again?” she asked me. She asked me …………………………………………………………“Are you crazy?” she asked him. She asked him …………………………………………………………“Where did they live?” he asked. He wanted khổng lồ know ………………………………………………….“Will you be at the party?” he asked her. He asked her ………………………………………………………….

5.2. Bài bác tập 2

Điền “said” hoặc “told” vào vị trí trống tương thích trong các câu dưới đây:

He …. Them that he would be there on time.I …. That I hated carrots.They …. Us the concert was starting at 6PM.She … that she would not leave without me.My friend …. Me that she had bought me a gift.She ….. She loved candies.He …. Me that he would go to lớn the library tomorrow morning.My mother …. To me that she was going to DaNang đô thị on Friday.Jack ….. It would rain today.Julia …. Us that she could not come to lớn join us today.

5.3. Bài xích tập 3

Trắc nghiệm câu trực tiếp con gián tiếp: 1. He said that he met me ______.

The previous daythe daythe before daythe day

2. Jenny wants to know ______ come back khổng lồ the office.

When will my bosswill when my bosswhen my quái thú willwhen my boss khủng would

3. Lisa told her boyfriend ______ in her dining room.

to smokenot to smokethat smokingsmoking

4. Rose asked me ______ feel most interested in life.

What make meif I makewhat made mewhat did make me

5. He told me ______ the bathroom because it was being repaired.

to usenot lớn useto usingif using

6. Jane asked me ______ going to lớn settle down in Australia.

When am Iwhen was Iwhen I waswas when I

7. My mother said that ______ when she saw me getting married.

She feels happyshe felt happydid she fell happyshe is felt happy

8. Kate asked me what type of instrument I used most often.

Whatwhenifno article

9. John told me ______ the furniture in his closet until he came home

to touchthat touchingnot to lớn touchto touching

10. Mary told me ______ her decorate the house because that day is her birthday.

If helpingnot khổng lồ helpwhether to lớn helpto help

5.4. Đáp án

Bài tập 1: 

She wanted lớn know what they were doing.He wanted to lớn know if I was going lớn the cinema.The teacher wanted to know who spoke English.She asked me how I knew that.My friend asked me if Caron had talked to Kevin.She asked me where her umbrella was.Ron asked us how we were.He asked if he had to vì chưng it.The mother asked her daughter where she had been.She asked her boyfriend which dress he liked best.She asked me if I could meet her at the station.The teacher wanted to know who knew the answer.She wanted khổng lồ know why he didn’t help her.e asked me if I had seen that car.The mother asked the twins if they had tidied up their room.He wanted to lớn know what time it was.She asked me when we would meet again.She asked him if he was crazy.He wanted khổng lồ know where they had lived.He asked her if she would be at the party.

Bài tập 2:

ToldSaidToldSaidToldSaidToldSaidSaidTold

Bài tập 3:

ADBCBCBACD

Trên đấy là toàn bộ chi tiết về câu trực tiếp con gián tiếp trong giờ Anh. Hi vọng với kiến thức ngữ pháp nhưng 4Life English Center (chantamquoc.vn) share sẽ giúp bạn thuận lợi vượt qua những bài xích thi với áp dụng nó vào giao tiếp mặt hàng ngày.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *