đại học nông nghiệp hà nội điểm chuẩn 2019

Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm TPHCM 2020


*

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Nông Lâm TPHồ Chí Minh 2019

Ngành học

Mã ngành

Tổ vừa lòng môn xét tuyển

Điểm chuẩn

Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp trồng trọt 7140215Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, HóaTổ phù hợp 2: Tân oán, Lý, Tiếng AnhTổ phù hợp 3: Tân oán, Hóa, SinhTổ vừa lòng 4: Toán thù, Sinch, Tiếng Anh 18.00

Quản trị tởm doanh

7340101

Tổ phù hợp 1: Toán thù, Lý, HóaTổ thích hợp 2: Tân oán, Lý, Tiếng AnhTổ vừa lòng 3: Toán thù, Ngữ Văn, Tiếng Anh

đôi mươi.50

Kế toán

7340301

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán thù, Lý, Tiếng Anh

Tổ hòa hợp 3: Toán thù, Ngữ Văn, Tiếng Anh

20.25

Công nghệ sinch học

7420201

Tổ hợp 1: Tân oán, Lý, HóaTổ hòa hợp 2: Toán thù, Lý, SinhTổ thích hợp 3: Tân oán, Hóa, Sinh 20.25

Bản đồ dùng học

7440212

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Tân oán, Lý, Tiếng Anh

Tổ thích hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

16.00

Khoa học môi trường

7440301

Tổ đúng theo 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán thù, Lý, Tiếng Anh

Tổ thích hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ phù hợp 4: Toán thù, Hóa, Tiếng Anh

16.00

Công nghệ thông tin

7480201Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, HóaTổ hợp 2: Tân oán, Lý, Tiếng AnhTổ hòa hợp 3: Tân oán, Hóa, Tiếng Anh 19.75

Công nghệ kỹ thuật

cơ khí

7510201

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ vừa lòng 3: Tân oán, Hóa, Tiếng Anh

18.00

Công nghệ kỹ thuật

cơ năng lượng điện tử

7510203

Tổ vừa lòng 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ đúng theo 3: Toán thù, Hóa, Tiếng Anh

19.00

Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510205

Tổ thích hợp 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ đúng theo 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

đôi mươi.50

Công nghệ chuyên môn nhiệt

7510206

Tổ đúng theo 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Tân oán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hòa hợp 3: Toán thù, Hóa, Tiếng Anh

17.00

Công nghệ kỹ thuật

hóa học

7510401

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Tân oán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Tân oán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh

19.00

Kỹ thuật điều khiển và auto hóa

7520216

Tổ hợp 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Tân oán, Lý, Tiếng Anh

Tổ thích hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

19.00

Kỹ thuật môi trường

7520320

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Tân oán, Lý, Tiếng Anh

Tổ thích hợp 3: Toán thù, Hóa, Sinh

Tổ đúng theo 4: Tân oán, Hóa, Tiếng Anh

16.00

Công nghệ thực phẩm

7540101

Tổ phù hợp 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán thù, Lý, Tiếng Anh

Tổ hòa hợp 3: Tân oán, Hóa, Sinh

Tổ thích hợp 4: Toán, Sinc, Tiếng Anh

20.00

Công nghệ chế biến

tdiệt sản

7540105

Tổ đúng theo 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Tân oán, Hóa, Sinh

Tổ thích hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Tân oán, Sinch, Tiếng Anh

16.00

Công nghệ chế biến

lâm sản

7549001

Tổ hòa hợp 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán thù, Lý, Tiếng Anh

Tổ thích hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hòa hợp 4: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

15.00

Chnạp năng lượng nuôi

7620105

Tổ đúng theo 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Tân oán, Hóa, Sinh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Tổ vừa lòng 4: Tân oán, Sinch, Tiếng Anh

16.00

Nông học

7620109

Tổ hòa hợp 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán thù, Hóa, Sinh

Tổ đúng theo 3: Toán thù, Sinh, Tiếng Anh

18.00

Bảo vệ thực vật

7620112

Tổ hòa hợp 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán thù, Hóa, Sinh

Tổ thích hợp 3: Tân oán, Sinc, Tiếng Anh

18.00

Công nghệ rau củ trái cây và chình ảnh quan

7620113

Tổ thích hợp 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Tân oán, Hóa, Sinh

Tổ phù hợp 3: Toán thù, Hóa, Tiếng Anh

Tổ phù hợp 4: Tân oán, Sinch, Tiếng Anh

16.00

Kinc doanh nông nghiệp

7620114

Tổ thích hợp 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Tân oán, Lý, Tiếng Anh

Tổ phù hợp 3: Toán, Ngữ Văn uống, Tiếng Anh

16.75

Phát triển nông thôn

7620116

Tổ hợp 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Tân oán, Lý, Tiếng Anh

Tổ phù hợp 3: Toán, Ngữ Văn uống, Tiếng Anh

16.00

Lâm học

7620201

Tổ hợp 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ thích hợp 3: Tân oán, Ngữ Vnạp năng lượng, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Tân oán, Sinc, Tiếng Anh

15.00

Quản lý tài nguim rừng

7620211

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2:Toán thù, Hóa, Sinh

Tổ hòa hợp 3:Tân oán, Ngữ Vnạp năng lượng, Tiếng Anh

Tổ phù hợp 4: Toán thù, Sinch, Tiếng Anh

15.00

Nuôi tLong tdiệt sản

7620301

Tổ thích hợp 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ thích hợp 3: Tân oán, Hóa, Tiếng Anh

Tổ vừa lòng 4: Tân oán, Sinch, Tiếng Anh

16.00

Thụ y

7640101

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ thích hợp 3: Tân oán, Hóa, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Tân oán, Sinc, Tiếng Anh

21.25

Ngôn ngữ Anh (*)

7220201
Tổ vừa lòng 1: Tân oán, Lý, Tiếng AnhTổ hợp 2: Toán thù, Ngữ Vnạp năng lượng, Tiếng AnhTổ đúng theo 3: Ngữ văn uống, Lịch sử, Tiếng AnhTổ hòa hợp 4: Ngữ Vnạp năng lượng, Địa lý, Tiếng Anh21.25

Kinch tế

7310101

Tổ hợp 1: Tân oán, Lý, HóaTổ vừa lòng 2: Tân oán, Lý, Tiếng AnhTổ thích hợp 3: Tân oán, Ngữ Vnạp năng lượng, Tiếng Anh

19.00

Quản lý tài nguyên và

môi trường

7850101

Tổ đúng theo 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán thù, Lý, Tiếng Anh

Tổ hòa hợp 3: Toán thù, Hóa, Sinc Tổ đúng theo 4: Tân oán, Hóa, Tiếng Anh

16.00

Quản lý khu đất đai

7850103

Tổ hòa hợp 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán thù, Lý, Tiếng Anh Tổ đúng theo 3: Toán, Vật lý, Địa Lý Tổ phù hợp 4: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

16.00

Công nghệ thực phẩm Chương thơm trình tiên tiến

7540101T(CTTT)

Tổ vừa lòng 1: Toán thù, Lý, HóaTổ vừa lòng 2: Toán thù, Lý, Tiếng AnhTổ vừa lòng 3: Tân oán, Hóa, SinhTổ phù hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh18.00

Thú y

Cmùi hương trình tiên tiến

7640101T

(CTTT)

Tổ đúng theo 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ phù hợp 3: Tân oán, Hóa, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Tân oán, Sinc, Tiếng Anh

21.25

Quản trị ghê doanh

Chương trình đào tạo và huấn luyện chất lượng cao
7340101C(CLC) Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, HóaTổ thích hợp 2: Toán, Lý, Tiếng AnhTổ hòa hợp 3: Toán thù, Ngữ Văn uống, Tiếng Anh 19.00

Công nghệ sinc học

Chương thơm trình đào tạo quality cao
7420201C(CLC)

Tổ thích hợp 1: Tân oán, Lý, Tiếng AnhTổ hòa hợp 2: Toán, Hóa, Tiếng AnhTổ đúng theo 3: Tân oán, Sinch, Tiếng Anh 17.00

Công nghệ kỹ thuậtcơ khí

7510201C(CLC) Tổ hòa hợp 1: Toán thù, Lý, HóaTổ vừa lòng 2: Toán, Lý, Tiếng AnhTổ thích hợp 3: Toán thù, Hóa, Tiếng Anh16.00

Kỹ thuật môi trường