Tải Game

[Ngụy] Biên Phu Nhân

28/03/2019

 

Bối cảnh: Nữ tủ dân thường xuất thân từ gánh hát, vì phẩm hạnh đoan chính khéo léo nên sau khi Đinh phu nhân bỏ đi, thành công phủ chính, trở thành phu nhân chính thất của Tào Tháo, sinh hạ Tào Phi, cuối cùng trở thành hoàng thái hậu. Được Tào Tháo đánh giá là Giận không biến sắc, vui không mất khí tiết

Loại Võ Tướng: Trí Tướng

Phẩm chất: 4 sao

Binh chủng: Kỵ Binh

Cách sở hữu: Chiêu mộ

Chỉ Số Tướng
67
Trí 88
Binh 95

 

Duyên Phận:

Tướng Tác Dụng
[Phu Thê Tình Thâm] Tào Tháo Hiệu quả + 25%
[Loạn Thế Hồng Nhan] Chân Cơ Hiệu quả + 25%
[Mẫu Bằng Tú Quý] Tào Phi Hiệu quả + 20%
[Tào Ngụy Trung Hồn] Hạ Hầu Đôn Hiệu quả + 25%

Vũ Khí: Kiếm, Phiến

Kỹ Năng:

Kỹ Năng

Sĩ Khí

Tác Dụng
Ôn Uyển Chi Vũ 5 Toàn quân nước Ngụy bên ta hồi phục 1973 điểm HP, và khiến toàn quân nước Ngụy bên ta hồi phục 202 điểm HP, duy trì 8+1 giây

 

Bị Động: Phản Thương

Viện Quân: [Cầu Nguyện] Tào quân bên ta mỗi giây hồi phục ít HP, duy trì 8 giây

 

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ