Tải Game

[Ngụy] Chân Cơ

25/03/2019

 

Bối cảnh: Chánh thất của Ngụy Văn Đế Tào Phi thời Tam Quốc của Trung Quốc, mẹ của Ngụy Minh Đế Tào Duệ. Vốn là vợ của Viên Hi, sau khi Tào Tháo tấn công thành Nghiệp trở thành vợ chánh của Tào Phi.

Loại Võ Tướng: Sách Sĩ

Phẩm chất: 4 sao

Binh chủng: Cung Binh

Cách sở hữu: Chiêu mộ

Duyên Phận:

Vũ Khí: Cung, Phiến

Kỹ Năng:

Bị Động: Mi Lực, Vô Hạ

Viện Quân: [Cầu Nguyện] Toàn quân bên ta mỗi giây hồi phục ít HP, duy trì 8 giây

 

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ