Tải Game

[Quần] Đổng Trác

25/03/2019

 

Bối cảnh: Sinh ra trong gia đình giàu có, tính tình thô lỗ hung hãn có mưu lược, sức mạnh hơn người, giỏi tài săn bắn. Vào triều làm điều ngỗ ngược, bức hại trung lương, thậm chí khống chế chính quyền.

Loại Võ Tướng: Tướng quân

Phẩm chất: 4 sao

Binh chủng: Kỵ Binh

Cách sở hữu: Chiêu mộ

Duyên Phận:

Vũ Khí: Đao, Thương

Kỹ Năng:

Bị Động: Hùng Sư, Phản Thương

Viện Quân: [Quân Thần] Toàn quân bên ta võ lực tăng 20%, duy trì 8 giây

Tiến Cử: Lữ Bố, Công Tôn Toản, Trương Liêu

 

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ