Tải Game

[Thục] Gia Cát Lượng

25/03/2019

 

Bối cảnh: Thừa tướng Thục Hán thời Tam Quốc. Đề ra nhiều kế hay cho Lưu Bị, giúp xây dụng Thục Hán. Gia Cát Lượng vì phò trợ chính quyền Thục Hán mà lao tâm tổn trí vì thì mà bệnh chết

Loại Võ Tướng: Sách sĩ

Phẩm chất: 4 sao

Binh chủng: Cung Binh

Cách sở hữu: Chiêu mộ

Duyên Phận:

Vũ Khí: Cung, Phiến

Kỹ Năng:

Bị Động: Thần Toán, Cẩn Thận, Hùng Sư

Viện Quân: [Thần Phạt] Gây duy trì sát thương ít cho toàn quân địch, và võ lực giảm 15%, thời gian duy trì cơ bản 8 giây, sát thương và thời gian duy trì chịu ảnh hương bỏi chênh lệch trí lực hai bên

Tiến Cử: Tiểu Kiều, Lỗ Tức, Vương Dị

 

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ