Tải Game

[Quần] Hoa Đà

28/03/2019

 

Bối cảnh: Nhà y học nổi tiếng, cùng với Đổng Phụng, Trương Trọng Cảnh được gọi là Diên An tam thần y. Y học toàn diện, đặc biệt giỏi  về ngoại khoa, tinh thông phẫu thuật, được người đời sau gọi là Ngoại khoa thánh thủ, ngoại khoa bí tổ.

Loại Võ Tướng: Trí tướng

Phẩm chất: 4 sao

Binh chủng: Thương binh

Cách sở hữu: Chiêu mộ

Chỉ Số Tướng
69
Trí 93
Binh 92

 

Duyên Phận:

Tướng Tác Dụng
[Bắt Tòng Chinh Triệu] Tào Tháo Hiệu quả + 25%
[Quát Cốt Chi Dũng] Quan Vũ Hiệu quả + 25%
[Hắc Dữ Bạch] Tư Mã Ý Hiệu quả + 25%

Vũ Khí: Thương, Cung

Kỹ Năng:

Kỹ Năng

Sĩ Khí

Tác Dụng
Thanh Nang Thuật 6 Toàn quân Quân Hùng bên ta mỗi giây hồi phục 321 điểm HP, võ lực tăng 10%, duy trì 10 + 1 giây

 

Bị Động: Vô Hạ

Viện Quân: [Tiên Thuật] Quân võ lực cao nhất bên ta hồi HP

 

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ