Tải Game

[Ngô] Hoàng Cái

27/03/2019

 

Bối cảnh: Khi trận Xích Bích, Hoàng Cái dùng khổ nhục kế trá hàng vào doanh Tào, đồng thời nhân cơ hội dùng lửa tấn công đại phá quân đội của Tào Tháo, là một trong những công thân quan trọng của trận Xích Bích.

Loại Võ Tướng: Tướng quân

Phẩm chất: 4 sao

Binh chủng: Kỵ Binh

Cách sở hữu: Chiêu mộ

Chỉ Số Tướng
89
Trí 73
Binh 90

 

Duyên Phận:

Tướng Tác Dụng
[Đông Ngô Lão Tương] Trình Phổ Hiệu quả + 20%
[Nguyện Đá Nguyện Ai] Chu Du Hiệu quả + 25%
[Thác Cô Chi Thần] Ngô Phu Nhân Hiệu quả + 25%

Vũ Khí: Kiếm, Đao

Kỹ Năng:

Kỹ Năng

Sĩ Khí

Tác Dụng
Khổ Nhục Kế 3 Bản thân mỗi giây hồi phục 252 điểm HP, đồng thời quân bên địch xung quanh bản thân trí lực giảm 90%, tốc độ di chuyển giảm 50%, nhưng võ lực tăng 25%, thời gian duy trì cơ bản 10 giây

 

Bị Động: Kiên Nhận, Thần Tốc

Viện Quân: [Liên Hoàn] Toàn quân địch tốc độ giảm 30%, duy trì 8 giây

 

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ