Tải Game

[Ngô] Cố Khúc Chu Du

27/05/2019

 

Bối cảnh: Ngày xuất binh, thiên hạ chấn động, mà lòng người không lo

Loại Võ Tướng: Thiên Mệnh Sách Sĩ

Phẩm chất: 5 sao

Binh chủng: Cung Binh

Cách sở hữu: Ấn Đoạn Thiên Chu Du + Thẻ Tướng Vàng [Quỷ] Chu Du Lv 80 trở lên

Chỉ Số Tướng
440
Trí 800
Binh 656

 

Duyên Phận:

Tướng Tác Dụng
[Trí Đấu Bất Tuyệt] Gia Cát Lượng Hiệu quả + 25%
[Lượng Du Vô Song] Chu Du Hiệu quả + 25%
[Y Bát Truyền Nhân] Khương Duy Hiệu quả + 25%
[Duệ Trí Hiền Thê] Nguyệt Anh Hiệu quả + 25%
[Tam Cố Mao Lư] Lưu Bị Hiệu quả + 25%

Vũ Khí: Đao, Cung

Kỹ Năng:

Kỹ Năng

Sĩ Khí

Tác Dụng
Thiên·Vụ Ẩn Cầm Âm 2 Tập hợp lực quân bên ta triệu hoán sương mù, trong thời tiết mưa gió sát thương phép hệ Lôi giảm 50%, thời tiết không thuộc hiệu quả kỹ năng tiêu cực, độ mạnh yếu của nó chịu ảnh hưởng chênh lệch tổng lực chiến hai bên, duy trì [fed655]40[-] giây. Quân võ lực cao nhất bên ta tăng bản thân Chu Du [fed655]30%[-] điểm HP tối đa nhận được khiên, duy trì [fed655][duration1][-] giây

 

Bị Động: Phản Kỵ, Hùng Sư, Thức Phá

Viện Quân: [Thần - Sách Thần] Gây ít duy trì sát thương cho toàn bộ quân địch, và giảm tốc 65%, thời gian duy trì cơ bản 12s, sát thương và thời gian duy trì chịu ảnh hưởng của chênh lệch trí lực 2 bên.

Tiến Cử: Lang Cố Tư Mã Ý.

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ