Tải Game

[Ngô] Quốc Sĩ Lăng Thống

02/05/2019

 

Bối cảnh: Dễ gần, hiền lành, trọng nghĩa khinh tài, có phong cách Quốc Sĩ

Loại Võ Tướng: Thống Soái Tướng Quân

Phẩm chất: 5 sao

Binh chủng: Kỵ Binh

Cách sở hữu: Ấn Giác Tỉnh Lăng Thống + Thẻ Tướng Vàng [Quỷ] Lăng Thống Lv 80 trở lên

Chỉ Số Tướng
574
Trí 414
Binh 814

 

Duyên Phận:

Tướng Tác Dụng
[Vọng Tộc Giang Đông] Lục Tốn Hiệu quả + 25%
[Kề Vai Sát Cánh] Thái Sử Từ Hiệu quả + 25%
[Sát Phụ Chi Cừu] Cam Ninh Hiệu quả + 25%
[Mối Thù Giết Cha] Tôn Quyền Hiệu quả + 25%

Vũ Khí: Đao, Kiếm

Kỹ Năng:

Kỹ Năng

Sĩ Khí

Tác Dụng
Giác-Hiệp Nghĩa Chi Phong 3 Điểm võ lực của đội có võ lực cao nhất bên ta tăng 40%, điểm trí lực tăng 25%, mỗi giây hồi phục 1589 điểm HP, duy trì 12 + 5 giây, đồng thời võ lực toàn đội Kỵ Binh bên ta tăng 35%, tốc độ chuyển động tăng 40%, duy trì 14 + 5 giây

 

Bị Động: Vô Hạ, Trì Thuẫn, Hùng Sư

Viện Quân: [Thần-Duệ Ngô] Toàn quân Ngô bên ta võ lực tăng 30%, trí lực tăng 30%, duy trì 12 giây

Tiến Cử: Quỷ Thần Lữ Bố, Chấn Uy Trương Liêu, Cầm Sư Mã Siêu

 

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ