Tải Game

[Ngô] Thiếu Niên Chu Du

09/05/2019

 

Bối cảnh: Chu Lang thời niên thiếu tuấn tú phi phàm. Từ nhỏ kết bạn cùng Tôn Sách. Hai người được nhiều cô gái vây quanh. Chu Lang thời trẻ đã tinh thông thiên van địa lý, cầm kỳ thi họa, không gì là không biết, tài hoa xuất chúng hơn người.

Loại Võ Tướng: Sách sĩ

Phẩm chất: 4 sao

Binh chủng: Cung Binh

Cách sở hữu: Tăng sao

Chỉ Số Tướng
77
Trí 93
Binh 84

 

Duyên Phận:

Tướng Tác Dụng
[Tịnh Kiên Phụ Tá] Chu Thái Hiệu quả + 20%
[Tổng Giác Chi Hào] Tôn Sách Hiệu quả + 25%
[Mạc Nghịch Chi Giao] Hiệu quả + 25%

Vũ Khí: Đao, Cung

Kỹ Năng:

Kỹ Năng

Sĩ Khí

Tác Dụng
Trù Mưu Chi Hỏa 5 Phát động hỏa kế khiến quân bên địch gần bản thân nhất và quân xung quanh mỗi giây chịu sát thương bằng 812 điểm HP, tốc độ di chuyển giảm 15%, thời gian duy trì cơ bản 8 giây, sát thương và thời gian duy trì chịu ảnh hưởng bởi chênh lẹch trí lực hai bên

 

Bị Động: Thần Toán

Viện Quân: [Bình Tĩnh] Toàn quân bên ta trí lực tăng 10%, mỗi giây hồi phục ít HP, duy trì 8 giây

 

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ