Tải Game

[Ngụy] Độc Kỵ Quan Vũ

27/05/2019

 

Bối cảnh: Kiếm Khí Lăng Vân, Thật Viết Hổ Thần. Dũng Như Nhất Quốc, Địch Vạn Nhân

Loại Võ Tướng: Cường Tập Dũng Tướng

Phẩm chất: 5 sao

Binh chủng: Kỵ Binh

Cách sở hữu: Ấn Đọa Thiên Quan Vũ + Thẻ Tướng Vàng [Quỷ] Quan Vũ Lv 80 trở lên

Chỉ Số Tướng
821
Trí 442
Binh 636

 

Duyên Phận:

Tướng Tác Dụng

[Đào Viên Chi Thệ] Lưu Bị

Hiệu quả + 25%

[Đương Thế Song Tuyệt] Lữ Bố

Hiệu quả + 25%

[Thân Tại Tào Doanh] Tào Tháo

Hiệu quả + 25%

[Hồn Đoạn Nguyệt Hạ] Điêu Thuyền

Hiệu quả + 25%

Vũ Khí: Đao, Thuơng

Kỹ Năng:

Kỹ Năng

Sĩ Khí

Tác Dụng
Thiên - Nhất Kị Đương Thiên 4 Điểm võ lực bản thân tăng 100%, duy trì 14+5 giây; Điểm võ lực của đội có võ lực cao nhất bên địch giảm 55%, tốc độ chuyển động tăng 150%, thời gian dy trì cơ bản 12 giây, thời gian duy trì thực tế chịu ảnh hưởng của chênh lệch trí lực giữa hai bên

 

Bị Động: Dũng Võ, Hùng Sư, Hội Tâm

Viện Quân: [Thần-Thần Uy] Quân võ lực cao nhất bên địch võ lực giảm 65%, tốc độ giảm 50%, duy trì 18 giây

Tiến Cử: Võ Đế Tào Tháo, Chấn Uy Trương Liêu, Độc Mục Hạ Hầu Đôn

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ