Tải Game

[Ngụy] Himiko

03/05/2019

 

Bối cảnh: Oa Nữ Vương có quan hệ thân thiết với Tào Ngụy, được ban kim ấm Thân Ngụy Oa Vương. Tương truyền nàng có thể sử dụng Quỷ dạo yêu hoặc người khác, cũng có người nói nàng là hóa thân của Thiên Chiếu đại thần.

Loại Võ Tướng: Tướng quân

Phẩm chất: 4 sao

Binh chủng: Kỵ Binh

Cách sở hữu: Chiêu mộ

Chỉ Số Tướng
80
Trí 79
Binh 95

 

Duyên Phận:

Tướng Tác Dụng
[Thân Ngụy Uy Vương] Tào Tháo Hiệu quả + 25%
[Ngoại Tộc Địch Nữ Vuong] Chúc Dung Hiệu quả + 20%
[Võ Đế Đích Hồng Nhan] Thái Văn Cơ Hiệu quả + 20%

Vũ Khí: Kiếm, Phiến

Kỹ Năng:

Kỹ Năng

Sĩ Khí

Tác Dụng
Dị Quốc Mê Hoặc 5 Toàn quân cung binh bên địch trí lực giảm 70%, tốc độ di chuyển tăng 100%, thời gian duy trì cơ bản 12 giây, thời gian duy trì thực tế chịu ảnh hưởng chênh lệch trí lực hai bên

 

Bị Động: Hùng Sư

Viện Quân: [Cường Ngụy] Toàn quân nước Ngụy bên ta võ lực tăng 18%, duy trì 8 giây

 

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ