Tải Game

[Ngụy] Khu Hổ Tuân Úc

02/05/2019

 

Bối cảnh: Năm trăm năm mới có Vương giả giỏi, trong đó cũng có người có tài trị quốc

Loại Võ Tướng: Thiên Mệnh Sách Sĩ

Phẩm chất: 5 sao

Binh chủng: Cung Binh

Cách sở hữu: Ấn Giác Tỉnh Tuân Úc + Thẻ Tướng Vàng [Quỷ] Tuân Úc Lv 80 trở lên

Chỉ Số Tướng
501
Trí 693
Binh 629

 

Duyên Phận:

Tướng Tác Dụng
[Hắc Bạch Mưu Sĩ] Tư Mã Ý Hiệu quả + 25%
[Ngũ Đại Mưu Sĩ Ngụy Quốc] Giả Hủ Hiệu quả + 25%
[Trụ Cột Ngụy Quốc] Tào Nhân Hiệu quả + 25%
[Trụ Cột Ngụy Quốc] Tào Tháo Hiệu quả + 25%
[Mưu Sĩ Của Ta] Biện Phu Nhân Hiệu quả + 25%

Vũ Khí: Kiếm,  Cung

Kỹ Năng:

Kỹ Năng

Sĩ Khí

Tác Dụng
Giác-Ngụy Võ Chi Trụ 4 Điểm võ lực của toàn đội nước Ngụy bên ta tăng 50%, mỗi giây hồi phục 3326 điểm HP, duy trì 14 + 8 giây, nhược hóa trí lực đội địch có võ lực cao nhất và các đội xung quanh 50%, thời gian duy trf cơ bản 12 giây, thời gian duy trì thực tế chịu ảnh hưởng của chênh lệch trí lực giữa hai bên, đồng thời triệu hồi 2 thiết giáp hổ sa hỡ trợ chiến đâu, tối đa sông 15 giây. Hổ sa chết không gây nổ

 

Bị Động: Phản Kỵ, Hùng Sư

Viện Quân: [Thần-Cường Ngụy] Toàn quân nước Ngụy bên ta võ lực tăng 35%, duy trì 12 giây

Tiến Cử: Võ Đế Tào Tháo, Độc Mục Hạ Hầu Đôn, Tật Phong Tào Nhân

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ