Tải Game

[Ngụy] Tật Phong Tào Nhân

02/05/2019

 

Bối cảnh: " Tướng quân chân thiên nhân "

Loại Võ Tướng: Cường Tập Dũng Tướng

Phẩm chất: 5 sao

Binh chủng: Kỵ Binh

Cách sở hữu: Ấn Giác Tỉnh Tào Nhân + Thẻ Tướng Vàng [Quỷ] Tào Nhân Lv 80 trở lên

Chỉ Số Tướng
789
Trí 385
Binh 628

 

Duyên Phận:

Tướng Tác Dụng
[Trụ Cột] Trương Liêu Hiệu quả + 25%
[Ơn Đề Bạt] Tuân Úc Hiệu quả + 25%
[Tòng Huynh] Tào Tháo Hiệu quả + 25%

Vũ Khí: Đao, Thương

Kỹ Năng:

Kỹ Năng

Sĩ Khí

Tác Dụng
Giác-Tật Phong Đơn Kị 3 Điểm võ lực bản thân tăng 75%, duy trì 12 + 4 giây, đồng thời điểm võ lực của đội nước Ngụy bên ta (với bản thân) tăng 35%, duy trì 12 + 4 giây

 

Bị Động: Hội Tâm, Hùng Sư, Dũng Võ

Viện Quân: [Thần-Diệt Thương] Toàn quân thương binh bên địch võ lực giảm 30%, tốc độ giảm 50%, duy trì 12 giây

Tiến Cử: Võ Đế Tào Tháo, Chấn Uy Trương Liêu, Độc Mục Hạ Hầu Đôn

 

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ