Tải Game

[Ngụy] Trương Xuân Hoa

28/03/2019

 

Bối cảnh: Thời niên thiếu đã đức tài toàn vẹn, hiểu biết hơn người. Vợ của Tấn Tuyên Đế Tư Mã Ý, mẹ của Tấn Cảnh Đế Tư Mã Sư, Tấn Văn Đế Tư Mã Chiêu

Loại Võ Tướng: Sách Sĩ

Phẩm chất: 3 sao

Binh chủng: Cung Binh

Cách sở hữu: Chiêu mộ

Chỉ Số Tướng
54
Trí 95
Binh 78

 

Duyên Phận:

Tướng Tác Dụng
[Lão Đông Tây] Tư Mã Ý Hiệu quả + 25%

Vũ Khí: Cung, Phiến

Kỹ Năng:

Kỹ Năng

Sĩ Khí

Tác Dụng
Phúc Hắc Chi Mưu 4 Phóng độc kế khiến cho quân trí lực cao nhất bên địch trí lực giảm 60%, và gây ra mỗi giây cơ sở 247 điểm HP, thời gian duy tri cơ bản 8 giây, sát thương và thời gian duy trì chịu ảnh hưởng bởi chênh lệch trí lực hai bên

 

Bị Động: Kiên Nhận

Viện Quân: [Cầu Nguyện] Toàn quân bên ta mỗi giây hồi phục ít HP, duy trì 8 giây

 

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ