Tải Game

[Quần] Đồng Uyên

28/03/2019

 

Bối cảnh: Võ thuật danh gia, tuyệt kỹ của anh ta là bách điều triều phụng thương, và dạy dỗ ra 2 danh đồ --- Trương Tú và Trương Nhậm. Nghe nói, Triệu Vân cũng là đồ đệ ông ấy thu nhận lúc cuối đời

Loại Võ Tướng: Dũng tướng

Phẩm chất: 4 sao

Binh chủng: Thương Binh

Cách sở hữu: Chiêu mộ

Chỉ Số Tướng
90
Trí 81
Binh 87

 

Duyên Phận:

Tướng Tác Dụng
[Quan Môn Đệ Tử] Triệu Vân Hiệu quả + 25%
[Uyển Thanh Hầu] Trương Tú Hiệu quả + 15%
[Tây Xuyên Thương Vương] Trương Nhậm Hiệu quả + 20%
[Truyền Thuyết Chi Nhân] Vu Cát Hiệu quả + 25%

Vũ Khí: Kiếm, Thương

Kỹ Năng:

Kỹ Năng

Sĩ Khí

Tác Dụng
Thiên Điểu Triều Phượng Thương 5 Võ lực bản thân tăng 20%, bản thân và quân phe bạn xung quanh võ lực lại tăng 20%, trí lực giảm 40%, duy trì 10+1 giây

 

Bị Động: Phản Cung

Viện Quân: [Tin Đồn] Toàn quân địch giảm trí lực 20%, duy trì 8 giây

 

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ