Tải Game

[Quần] Mạnh Hoạch

28/03/2019

 

Bối cảnh: Thủ lĩnh dân tộc thiểu số cả vùng nam trung thời Tam Quốc, từng khởi binh phản thục hán, sau đó bị gia cát lượng bảy lần bắt bẩy lần tha đồng thời khuyên hàng

Loại Võ Tướng: Dũng tướng

Phẩm chất: 4 sao

Binh chủng: Kỵ Binh

Cách sở hữu: Chiêu mộ

Chỉ Số Tướng
93
Trí 61
Binh 97

 

Duyên Phận:

Tướng Tác Dụng
[Ngã Bất Phục] Gia Cát Lượng Hiệu quả + 25%
[Tùng Lâm Nữ Chủ Nhân] Chúc Dung Hiệu quả + 25%

Vũ Khí: Đao, Thương

Kỹ Năng:

Kỹ Năng

Sĩ Khí

Tác Dụng
Tùng Lâm Liệt Hỏa 5 Phát động hỏa kế khiến quân địch xung quanh bản thân mỗi giây chịu sát thương bằng 388 điểm HP, thời gian duy trì cơ bản 8 giây, sát thương và thời gian duy trì chịu ảnh hưởng bởi chênh lệch trí lực hai bên

 

Bị Động: Dũng Võ

Viện Quân: [Mãnh Tập] Toàn quân bên ta võ lực tăng 15%, tốc độ tăng 20%, duy trì 8 giây

 

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ