Tải Game

[Quần] Phù Chú Trương Giác

02/05/2019

 

Bối cảnh: Nguòi này là thần trên trời, vốn dĩ gọi là thần

Loại Võ Tướng: Thiên Mệnh Sách Sĩ

Phẩm chất: 5 sao

Binh chủng: Cung Binh

Cách sở hữu: Ấn Đọa Thiên Trương Giác + Thẻ Tướng Vàng [Quỷ] Trương Giác Lv 80 trở lên

Chỉ Số Tướng
388
Trí 767
Binh 616

 

Duyên Phận:

Tướng Tác Dụng
[Thần Côn] Vũ Cát Hiệu quả + 25%
[Phá Quân Chi Địch] Tào Tháo Hiệu quả + 25%
[Phá Thành Chi Địch] Tôn Kiên Hiệu quả + 25%
[Đại Ma Vương] Đổng Trác Hiệu quả + 25%

Vũ Khí: Kiếm, Cung

Kỹ Năng:

Kỹ Năng

Sĩ Khí

Tác Dụng
Thiên-Phù Chú Chúc Phúc 2 Tập hợp lực quân bên ta triệu hoán tuyết rơi, trong thời tiết tuyết rơi hiệu quả trị liệu giảm 50%, thời tiết không thuộc hiệu quả kỹ năng tiêu cực, độ mạnh yếu của nó chịu ảnh hưởng chênh lệch tổng lực chiến hai bên, duy trì 40 giây. Toàn quân bên địch sát thương Công thường chịu đựng tăng 30%, thời gian duy trì cơ bản 14 giây, thời gian duy trì thực tế chịu ảnh hưởng chênh lệch trí lực hai bên

 

Bị Động: Hùng Sư, Thức Phá

Viện Quân: [Thần-Thần Phạt] Gây duy trì sát thương ít cho toàn quân địch, và võ lực giảm 25%, thời gian duy trì cơ bản 12 giây, sát thương và thời gian duy trì chịu ảnh hưởng bởi chênh lệch trí lực hai bên

 

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ