Tải Game

[Quần] Thần Uy Triệu Vân

27/05/2019

 

Bối cảnh: Thân dài 8 thước, tướng mạo hùng vỹ, giỏi công giỏi thủ, thường thắng bất bại.

Loại Võ Tướng: Cường Tập Dũng Tướng

Phẩm chất: 5 sao

Binh chủng: Kỵ Binh

Cách sở hữu: Ấn Đọa Thiên Triệu Vân + Thẻ Tướng Vàng [Quỷ] Triệu Vân Lv 80 trở lên

Chỉ Số Tướng
643
Trí 460
Binh 805

 

Duyên Phận:

Tướng Tác Dụng
[Trường Phản Pha Ái Tài] Tào Tháo Hiệu quả + 25%
[Thục Quốc Song Suât] Mã Siêu Hiệu quả + 25%
[Tất Sinh Sở Thác] Gia Cát Lượng Hiệu quả + 25%
[Quỳ Hoắc Chi Tâm] Hoàng Vũ Điệp Hiệu quả + 25%

Vũ Khí: Kiếm, Thương

Kỹ Năng:

Kỹ Năng

Sĩ Khí

Tác Dụng
Thiên - Nhiếp Thần Chi Uy 4 Gây sát thương với quân địch xung quanh bản thân. Số lượng mục tiêu ảnh hưởng chịu sát thương là 32916 điểm, mục tiêu ảnh hưởng càng nhiều, thì sát thương gây ra càng cao, sát thương thực tế chịu ảnh hưởng chênh lệch võ lực hai bên

 

Bị Động: Bối Thủy, Phản Kỵ, Trì Thuẫn

Viện Quân: [Thần-Quân Thần] Toàn quân bên ta võ lực tăng 30%, duy trì 12 giây

Tiến Cử: Ma Quân Đổng Trác, Thiết Kỵ Mã Siêu

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ