Tải Game

[Quần] Thiết Kỵ Mã Siêu

02/05/2019

 

Bối cảnh: Mã nhi không chết, ta không chỗ chôn

Loại Võ Tướng: Cường Tập Dũng Tướng

Phẩm chất: 5 sao

Binh chủng: Kỵ Binh

Cách sở hữu: Ấn Đọa Thiên Mã Siêu + Thẻ Tướng Vàng [Quỷ] Mã Siêu Lv 80 trở lên

Chỉ Số Tướng
813
Trí 428
Binh 605

 

Duyên Phận:

Tướng Tác Dụng
[Đãi Tử Đồng Quan] Tào Tháo Hiệu quả + 25%
[Dũng Tướng Phân Tranh] Tào Nhân Hiệu quả + 25%
[Chiến Đấu] Hứu Chử Hiệu quả + 25%
[Thỉnh Hàng Quy Thuận] Lưu Bị Hiệu quả + 25%
[Xin Hàng] Mã Văn Lộc Hiệu quả + 25%

Vũ Khí: Kiếm, Thương

Kỹ Năng:

Kỹ Năng

Sĩ Khí

Tác Dụng
Thiên-Thiên Hạ Cường Dũng 4 Gây sát thương cho toàn kỵ binh bên địch, sát thương cơ bản là 19268 điểm, sát thương thực tế chịu ảnh hưởng chênh lệch võ lực hai bên, đồng thời khiến toàn quân quần hùng bên ta võ lực tăng 60%, tốc độ di chuyển tăng 30%, duy trì 12+5 giây

 

Bị Động: Dũng Võ, Phản Kỵ, Vô Hạ

Viện Quân: [Thần-Tật Trì] Toàn quân bên ta tốc độ tăng 60%, duy trì 15 giây

Tiến Cử: Ma Quân Đổng Trác, Độc Mục Hạ Hầu Đôn, Chấn Uy Trương Liêu

 

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ