Tải Game

[Quần] Tu La Lữ Bố

02/05/2019

 

Bối cảnh: Tu La Phi Thiên, Tại Thiên Diệt Thiên, Tại Địa Diệt Địa !

Loại Võ Tướng: Cường Tập Dũng Tướng

Phẩm chất: 5 sao

Binh chủng: Kỵ Binh

Cách sở hữu: Ấn Đọa Lữ Bố + Thẻ Tướng Vàng [Quỷ] Lữ Bố Lv 80 trở lên

Chỉ Số Tướng
724
Trí 373
Binh 713

 

Duyên Phận:

Tướng Tác Dụng
[Sát Than Chi Họa] Tào Tháo Hiệu quả + 25%
[Tam Tính Chi Tương] Lưu Bị Hiệu quả + 25%
[Nghĩa Phụ Tái Kiến] Đổng Trác Hiệu quả + 25%
[Thế Chi Tuyệt Phẩm] Điêu Thuyền Hiệu quả + 25%

Vũ Khí: Thương, Cung

Kỹ Năng:

Kỹ Năng

Sĩ Khí

Tác Dụng
Thiên-Tu La Phi Thiên 5 Võ lực bản thân 150%, tốc độ di chuyển tăng 40%, duy trì 12 + 4 giây; Quân trí lực cao nhất bên địch trí lực giảm 65%, tốc độ di chuyển tăng 180%, thời gian duy trì cơ bản 16 giây, thời gian trí thực tế chịu ảnh hưởng chênh lệch trí lực hai bên

 

Bị Động: Phản Thương, Dũng Võ, Thần Hựu

Viện Quân: [Thần-Thần Uy] Quân võ lực cao nhất bên địch võ lực giảm 65%, tốc độ giảm 50%, duy trì 18 giây

Tiến Cử: Ma Quân Đổng Trác, Thiết Kỵ Mã Siêu, Linh Xà Chân Cơ

 

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ