Tải Game

[Thục] Quan Vũ

25/03/2019

 

Bối cảnh: Danh tướng Thục Hán thời Tam Quốc, đứng đầu Ngũ Hổ Thượng Tướng. Kết nghĩa huynh đệ với Lưu Bị Trương Phi, từng vây Tương Dương, bị bắt làm từ binh, chém Sùng Đức, uy chấn Hoa Hạ. Được người đời sau tôn là Võ Thánh.

Loại Võ Tướng: Dũng tướng

Phẩm chất: 4 sao

Binh chủng: Thương Binh

Cách sở hữu: Chiêu mộ

Duyên Phận:

Vũ Khí: Đao, Thương

Kỹ Năng:

Bị Động: Dũng Võ, Hùng Sư

Viện Quân: [Thần Uy] Quân võ lực cao nhất bên địch võ lực giảm 50%, tốc độ giảm 40%, duy trì 12 giây

Tiến Cử: Lưu Bị, Khương Duy, Triệu Vân

 

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ