Tải Game

[Ngụy] Tào Nhân

22/03/2019

 

Bối cảnh: Em trai Tào Tháo. Danh tướng Tào Ngụy thời Tam Quốc. Làm quàn đến Đại Tư Mã, phong Trần Hầu, Ích Viết Trung Hầu.

Loại Võ Tướng: Dũng tướng

Phẩm chất: 4 sao

Binh chủng: Kỵ Binh

Cách sở hữu: Chiêu mộ

Duyên Phận:

Vũ Khí: Đao, Thương

Kỹ Năng:

Bị Động: Dũng Võ, Hội Tâm

Viện Quân: [Diệt Thương] Toàn quân Thương Binh bên địch võ lục giảm 30%, tốc độ giảm 50%, duy trì 12 giây

 

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ