Tải Game

[Ngụy] Tào Phi

27/03/2019

 

Bối cảnh: Nhà chính trị, nhà văn học nổi tiếng thời Tam Quốc, hoàng đế khai quốc của Tào Ngụy. là con trưởng của Ngụy Võ Đế Tào Tháo với Biện phu nhân. Cùng với cha là Tào Tháo và em trai là Thào Thực xưng là Tam Tào

Loại Võ Tướng: Trí Tướng

Phẩm chất: 4 sao

Binh chủng: Kỵ Binh

Cách sở hữu: Chiêu mộ

Chỉ Số Tướng
85
Trí 83
Binh 93

 

Duyên Phận:

Tướng Tác Dụng
[Thánh Hiền Chi Thê] Chân Cơ Hiệu quả + 25%
[Nữ Vương Chi Trợ] Quách Hậu Hiệu quả + 20%
[Bản Thị Đồng Căn Sinh] Tào Thực Hiệu quả + 15%
[Bá Nghiệp Chi Kế] Tào Tháo Hiệu quả + 25%

Vũ Khí: Kiếm, Cung

Kỹ Năng:

Kỹ Năng

Sĩ Khí

Tác Dụng
Ấu Đế Dã Tâm 4 Quân nước Ngụy bên ta võ lực tang 18%, trí lực tăng 15%, duy trì 12+1 giây, đồng thời toàn kỵ binh bên ta võ lực tăng 18%, trí lực tăng 15%, duy trì 12+1 giây

 

Bị Động: Mị Lực, Hùng Sư

Viện Quân: [Diệt Cung] Toàn quân cung binh bên địch võ lực giảm 20%, tốc độ tăng 60%, duy trì 8 giây

Tiến Cử: Tào Tháo, Hạ Hầu Đôn, Trương Liêu

 

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ