Tải Game

[Ngụy] Tào Tháo

27/03/2019

 

Bối cảnh: Nhà chính trị, nhà quân sư, nhà văn học, nhà thư pháp nổi tiếng cuối năm thời Đông Hán. Là người xây dựng nên chính quyền Tào Ngụy thời Tam Quốc. Sau khi Tào Phi xưng đế, truy tôn làm Ngụy Võ Đế

Loại Võ Tướng: Tướng quân

Phẩm chất: 4 sao

Binh chủng: Kỵ Binh

Cách sở hữu: Chiêu mộ

Chỉ Số Tướng
92
Trí 96
Binh 100

 

Duyên Phận:

Tướng Tác Dụng
[Thiếp Thân Hộ Vệ] Điển Vi Hiệu quả + 25%
[Thống Tích Phụng Hiếu] Quách Gia Hiệu quả + 25%
[Ái Tương Võ Thần] Quan Vũ Hiệu quả + 25%
[Đồng Tước Xuân Thâm] Tiểu Kiều Hiệu quả + 25%

Vũ Khí: Đao, Kiếm

Kỹ Năng:

Kỹ Năng

Sĩ Khí

Tác Dụng
Bá Giả Cầu Tâm 6 Toàn quân Ngụy bên ta tăng võ lực 40%, tốc độ di chuyển tăng 20%, duy trì 8+1 giây

 

Bị Động: Hùng sư, cẩn thận, mị lực

Viện Quân: [Cường Ngụy] Toàn quân nước Ngụy bên ta võ lực tăng 18%, duy trì 8 giây

Tiến Cử: Hạ Hầu Đôn, Trương Liêu, Tào Phi

 

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ