Tải Game

[Thục] Gia Cát Quả

27/05/2019

 

Bối cảnh: Con gái của Gia Cát Lượng và Nguyệt Anh, kế thừa trí tụe của bố mẹ. Tiết là để tránh chiến loạn, cả đời đều tu đạo ở Triều Chân Quan, chưa từng xuất thế. Cuối cùng tu thành tiên đạo, mọc cánh thành tiên

Loại Võ Tướng: Sách Sĩ

Phẩm chất: 4 sao

Binh chủng: Cung Binh

Cách sở hữu: Chiêu mộ

Chỉ Số Tướng
84
Trí 92
Binh 82

 

Duyên Phận:

Tướng Tác Dụng
[Gia Phụ] Gia Cát Lượng Hiệu quả + 20%
[Gia Mẫu] Nguyệt Anh Hiệu quả + 25%
[Ám Trợ] Lưu Thiện Hiệu quả + 25%
[Thục Hán Chi Trụ] Khương Duy Hiệu quả + 20%

Vũ Khí: Cung, Phiến

Kỹ Năng:

Kỹ Năng

Sĩ Khí

Tác Dụng
Thừa Yên Tiêu Quả 4 Đội có võ lực cao nhất bên ta mỗi giây hồi phục 476 điểm HP, duy trì 10+1 giây

 

Bị Động: Mị Lực, Vô Hạ

Viện Quân: [Cầu Nguyện] Toàn quân bên ta mỗi giây hồi phục ít HP, duy trì 8 giây

 

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ