Tải Game

[Thục] Thất Tinh Gia Cát Lượng

27/05/2019

 

Bối cảnh: Lượng có cách đoạt tạo hóa thiên địa, thuật quỷ thần khó lường!

Loại Võ Tướng: Thiên Mệnh Sách Sĩ

Phẩm chất: 5 sao

Binh chủng: Cung Binh

Cách sở hữu: Ấn Đọa Thiên Gia Cát Lượng + Thẻ Tướng Vàng [Quỷ] Gia Cát Lượng Lv 80 trở lên

Chỉ Số Tướng
454
Trí 724
Binh 718

 

Duyên Phận:

Tướng Tác Dụng
[Trí Đấu Bất Tuyệt] Tư Mã Ý Hiệu quả + 25%
[Trí Đấu Bất Tuyệt] Chu Du Hiệu quả + 25%
[Kỳ Lân Khương Duy] Khương Duy Hiệu quả + 25%
[Duệ Trí Hiền Thệ] Nguyệt Anh Hiệu quả + 25%
[Thục Chi Tích Lương] Triệu Vân Hiệu quả + 25%

Vũ Khí: Cung, Phiến

Kỹ Năng:

Kỹ Năng

Sĩ Khí

Tác Dụng
Thiên - Thiên Kỳ Trận 2 Tập hợp lực quân bên ta triệu hoán gió cát, trong thời tiết gió cát sát thương phép hệ Độc giảm 50%, thời tiết không thuộc hiệu quả kỹ năng tiêu cực, độ mạnh yếu của nó chịu ảnh hưởng chênh lệch tổng lực chiến hai bên, duy trì [fed655]40[-] giây. Toàn quân bên ta mỗi giây hồi phục 0 điểm HP, duy trì 0 giây

 

Bị Động: Phản Kỵ, Hùng Sư, Trần Hựu

Viện Quân: [Thần-Thần Phạt] Gây duy trì sát thương ít cho toàn quân địch, và võ lực giảm 25%, thời gian duy trì cơ bản 12 giây, sát thương và thời gian duy trì chịu ảnh hưởng bởi chênh lệch trí lực hai bên

Tiến Cử: Nghiệp Viên Chu Du

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ