Tải Game

[Ngô] Tôn Tiểu Hổ

28/03/2019

 

Bối cảnh: Con gái của Tôn Quyền và Bộ Luyện Sư, thừa hưởng phẩm chất hiền lương thục đức của mẫu thân, được gọi là Chu Công Chúa. Do không muốn hợp mưu với tỷ tỷ quấy nhiễu quốc gia đại sự nên thương xuyên bị tỷ tỷ trả thù.

Loại Võ Tướng: Trí tướng

Phẩm chất: 4 sao

Binh chủng: Cung binh

Cách sở hữu: Chiêu mộ

Chỉ Số Tướng
75
Trí 89
Binh 88

 

Duyên Phận:

Tướng Tác Dụng
[Nghiêm Phụ] Tôn Quyền Hiệu quả + 25%
[Từ Mẫu] Bộ Luyện Sư Hiệu quả + 20%
[Đông Ngô Đích Bá Vương] Tôn Sách Hiệu quả + 25%
[Đông Ngô Đích Năng Thần] Chu Du Hiệu quả + 25%

Vũ Khí: Cung, Phiến

Kỹ Năng:

Kỹ Năng

Sĩ Khí

Tác Dụng
Tôn Ngô Cầu Nguyện 6 Toàn quân Ngô bên ta võ lực tăng 35%, trí lực tăng 30%, duy trì 8 + 1 giây

 

Bị Động: Phản Kỵ, Phản Cung

Viện Quân: [Nguyền Rủa] Quân trí lực cao nhất bên địch giảm trí lực 40%, duy trì 12 giây

 

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ