Tải Game

[Quần] Trương Giác

22/03/2019

 

Bối cảnh: Lãnh tụ của Trương Giac Quân, ngưới sáng lập ra Thái Bình Đạo, Dung tôn giao cứu thế, tự xưng Thiên Công Tướng Quân, thống lãnh quần chúng phát động khởi nghịa, lịch sử gọi là Khỡi Nghĩa Trương Giác.

Loại Võ Tướng: Sách Sĩ

Phẩm chất: 4 sao

Binh chủng: Cung Binh

Cách sở hữu: Chiêu mộ

Duyên Phận:

Vũ Khí: Kiếm, Cung

Kỹ Năng:

Bị Động: Thần Toán

Viện Quân: [Thần Phạt] Gây duy trì sát thưuong ít cho toàn quân địch, và võ lực giảm 15%, thời gian duy trì cơ bản 8 giây, sát thương và thời gian duy trf chịu ảnh hưởng bởi chênh lệch trí hai bên

 

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ