Tải Game

[Ngụy] Trương Liêu

25/03/2019

 

Bối cảnh: Một trong Ngũ Hổ Tướng của Tào Ngụy, cùng đi chinh phạt khắp nơi, chiến công lừng lấy. Từng đại phá thập vạn đại quân, suýt chút bắt sống Tôn Quyền, uy trấn kẻ địch, có nhiều câu chuyện truyền kì có liên quan

Loại Võ Tướng: Tướng Quân

Phẩm chất: 4 sao

Binh chủng: Kỵ Binh

Cách sở hữu: Chiêu mộ

Duyên Phận:

Vũ Khí: Đao, Thương

Kỹ Năng:

Bị Động: Dũng Võ, Hùng Sư, Phản Cung

Viện Quân: [Cường Kị] Toàn kỵ binh bên ta võ lực tăng 18%, tốc độ tưang 30%, duy trì 8 giây

Tiến Cử: Hạ Hầu Đôn, Tào Tháo, Tào Phi

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ