Tải Game

[Ngụy] Tuân Úc

22/03/2019

 

Bối cảnh: Mưu thần cấp cao nhất dưới trướng Tào Tháo, chiến lược gia kiệt xuất, được Tào Tháo khen ngợi là Ngô Tử Phòng. Từ nhỏ được người đời gọi là Người tài vương tá, Tuân Úc đứng đầu trong ngũ đại mưu sĩ Tào Ngụy

Loại Võ Tướng: Sách Sĩ

Phẩm chất: 4 sao

Binh chủng: Cung Binh

Cách sở hữu: Chiêu mộ

Duyên Phận:

Vũ Khí: Kiếm, Cung

Kỹ Năng:

Bị Động: Cẩn Thận, Phản Kỵ

Viện Quân: [Cuồng Ngụy] Toàn quân nước Ngụy bên ta võ lực tăng 18%, duy trì 8 giây

 

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ