Tải Game

[Quần] Vu Cát

27/03/2019

 

Bối cảnh: Đạo sĩ nổi tiếng, một trong người sách lập Hoàng Thiên Ma Giáo, định phục sinh lại Hoàng Thiên Ma Hoàng quấy rồi thiên hạ, tinh thông kì môn độn giáp, quỷ thần khó đoán. Tác giả của đạo giáo kinh điển. < Thái Bình Kinh >

Loại Võ Tướng: Sách Sĩ

Phẩm chất: 4 sao

Binh chủng: Kỵ Binh

Cách sở hữu: Chiêu mộ

Chỉ Số Tướng
69
Trí 95
Binh 89

 

Duyên Phận:

Tướng Tác Dụng
[Chú Oán] Tôn Sách Hiệu quả + 25%
[Thần Côn] Trương Giác Hiệu quả + 25%
[Y Đạo] Hoa Đà Hiệu quả + 25%

Vũ Khí: Thương, Phiến

Kỹ Năng:

Kỹ Năng

Sĩ Khí

Tác Dụng
Hoan Hoặc Chi Chú 8 Triệu hoán huyền băng khiến quân trí lực cao nhất bên địch sát thương 61863 bằng điểm HP, đồng thời gây sát thương tương tự cho bản thân, sát thương thực tế chịu ảnh hưởng chênh lệch trí lực hai bên

 

Bị Động: Thần Toán, Phản Cung

Viện Quân: [Nguyền Rủa] Quân trí lực cao nhất bên địch giảm trí lực 40%, duy trì 12 giây

 

Chúc các Tướng Quân có trải nghiệm tuyệt vời cùng Chân Tam Quốc

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng.

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ