đề thi giữa học kì 2 môn toán lớp 5

Đề thi giữa học tập kì 2 lớp 5 môn Tân oán gồm câu trả lời năm 2020 - 2021 được chantamquoc.vn xem tư vấn, tinh lọc bao gồm bảng ma trận và đáp án đề thi chuẩn theo Thông bốn 22 hẳn nhiên giúp các em học sinh ôn luyện củng gắng kiến thức các dạng bài bác tập trung tâm, sẵn sàng mang lại bài bác thi giữa học kì 2 lớp 5 đạt tác dụng cao. Sau phía trên mời những em cùng tham khảo.

You watching: đề thi giữa học kì 2 môn toán lớp 5


Lưu ý: Nếu không kiếm thấy nút Tải về nội dung bài viết này, chúng ta vui lòng kéo xuống cuối nội dung bài viết nhằm cài đặt về chi tiết nội dung bài viết cùng bảng ma trận đề thi.


Đề thi thân kì 2 lớp 5 môn Toán thù - Đề 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: (0,5 điểm) Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng.

Chữ số 5 trong các 254,836 có giá trị là:

a. 50

b. 500 000

c. 5 000

d. 50 000

Câu 2: (1 điểm) Biết 25% của một số trong những là 10. Hỏi số đó bởi bao nhiêu?

a. 10

b. 20

c. 30

d. 40

Câu 3: (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng.

Diện tích hình tam giác tất cả độ lâu năm đáy 15m cùng độ cao 9m là:

a. 67,5mét vuông

b. 675mét vuông

c. 12m2

d. 135m2

Câu 4: (1 điểm) Một lớp học gồm 18 cô bé cùng 12 phái nam. Tỉ số Tỷ Lệ của số học sinh phụ nữ cùng với số học viên của cả lớp là:

a. 60%

b. 40%

c. 18%

d. 30%

Câu 5: (0,5 điểm) Thể tích hình lập phương cạnh 1cm là:

a. 4 cm3

b. 6 cm3

c. 1 cm2

d. 1 cm3

Câu 6: (1 điểm) Tính diện tích hình thang tất cả độ lâu năm hai lòng là 18cm và 12cm, chiều cao 9 centimet.

a. 135 cm2

b. 315 cm2

c. 135 cm

d. 153 cm2

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 7: (2,0 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 5 giờ 28 phút + 3 giờ 47 phút

b) 6 năm 5 tháng – 3 năm 8 tháng


c) 5 phút 12 giây x 3

d) 13 giờ trăng tròn phút : 4

Câu 8: (1,0 điểm) Tìm x:

a) X x 12,5 = 6 x 2,5

b) x – 1,27 = 13,5 : 4,5

Câu 9: (1,0 điểm) Lan đến lớp từ bỏ nhà cho trường bằng xe đạp cùng với vận tốc 20 km/giờ đồng hồ, không còn 15 phút. Tính quãng mặt đường từ bỏ bên Lan mang lại trường?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10: (1,0 điểm) Một tnóng mộc ngoài mặt vỏ hộp chữ nhật có chiều nhiều năm 8dm, chiều rộng lớn 6dm, chiều cao 20cm. Hỏi tnóng mộc nặng nề bao nhiêu ki lô gam, hiểu được 1dm3 khối hận gỗ nặng nề 800g.

Đáp án Đề thi thân học kì 2 môn lớp 5 môn Toán 

Câu 1 (0,5 điểm) a

Câu 2: (1 điểm) d

Câu 3: (1,0 điểm) a

Câu 4: (1 điểm) a

Câu 5: (0,5 điểm) d

Câu 6: (1 điểm) a

Câu 7: (2,0 điểm) Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm


Câu 8: (1,0 điểm) Mỗi bài bác tìm x đúng 0,5 điểm

a) X x 12,5 = 6 x 2,5

X x 12,5 = 15

X = 15 : 12,5 (0,25 điểm)

X = 1,2 (0,25 điểm)

b) x – 1,27 = 13,5 : 4,5

x – 1,27 = 3

x = 3 + 1,27 (0,25 điểm)

x = 4,27 (0,25 điểm)

Câu 9: (1,0 điểm) Đổi 15 phút = 0,25 tiếng (0,25 điểm)

Quãng con đường từ nhà cho trường là: (0,25 điểm)

đôi mươi x 0,25 = 5 (km) (0,5 điểm)

Đáp số : 5 km.

Câu 10: (1,0 điểm) Đổi đôi mươi cm = 2 dm

Thể tích tnóng mộc hình vỏ hộp chữ nhật là

8 x 6 x 2 = 96 dm3

Kân hận lượng của tnóng mộc là

96 x 800 = 76800 g = 76,8 kg

Đáp số 76,8 kg

Đề thi thân kì 2 lớp 5 môn Tân oán - Đề 2

Phần 1. Trắc nghiệm: Khoanh vào vần âm trước lời giải đúng

Bài 1.

See more: Ứng Dụng Của Hiện Tượng Điện Phân Không Ứng Dụng Để, Dòng Điện Trong Chất Điện Phân

(0,5đ): Phân số

*
viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 62,5

B. 6,25

C. 0,625

D. 0,0625

Bài 2. (0,5đ): Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 12m3 40dm3 = ..... m3

A. 12,4

B. 12,004

C. 12,040

D. 1240

Bài 3.(1 đ): Số thập phân phù hợp để điền vào chỗ chấm: 15 phút=….tiếng là:

A. 2,5

B. 0,25

C. 5,2

D. 0,025

Bài 4. (0,5đ): Một hình thang tất cả độ nhiều năm nhị đáy thứu tự là 26centimet với 64cm, chiều cao là 7,2 dm. Diện tích hình thang là:

A. 3240 cmét vuông

B. 34trăng tròn cm2

C. 2430 cmét vuông

D. 2043 cm2

Bài 5. (0,5đ): Số tương thích vào khu vực chấm: 2,4 tiếng =…phút

A. 90 phút

B. 1trăng tròn phút

C. 160 phút

D. 144 phút

Bài 6. (1đ): Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật có chiều nhiều năm 9dm, chiều rộng lớn 8dm, độ cao 6dm là:

A. 432 dm3

B. 432 dm

C. 432 dm2

D. 4,32 dm3

Phần 2. Tự luận

Bài 1. Đặt tính rồi tính (2đ):

a, 3 giờ 9 phút + 8 tiếng 12 phút

b, 15 giờ đồng hồ 42 phút -7 giờ 30 phút

c, 3 phút ít 15 giây x 3

d, 18 giờ 36 phút: 6

Bài 2. (1đ) Tính bằng cách thuận tiện


9,5 x 4,7 + 9,5 x 4,3 + 9,5

Bài 3.(2đ): Một căn chống mẫu thiết kế hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 4,5m; chiều rộng 3,5m với chiều cao 4m. Người ta quét vôi tường bao quanh căn phòng và trần nhà. Hỏi diện tích buộc phải quét vôi là bao nhiêu m2, biết tổng diện tích S các cửa ngõ là 7,8 mét vuông.

Bài 4 (1đ). Hình hộp chữ nhật P được xếp vì chưng các hình lập phương nhỏ dại bằng nhau. Nếu tô màu sắc tất cả các phương diện của hình P thì số hình lập phương thơm nhỏ được đánh nhì mặt là từng nào hình?

Đáp án Đề thi giữa học tập kì 2 môn Lớp 5 môn Toán

Phần 1. Trắc nghiệm:

Bài 1 (0,5 điểm): Khoanh vào C

Bài 2 (0,5 điểm): Khoanh vào C

Bài 3 (1 điểm): Khoanh vào B

Bài 4 (0,5 điểm): Khoanh vào A

Bài 5 (0,5 điểm): Khoanh vào D

Bài 6 (1 điểm): Khoanh vào A

Phần 2. Tự luận:

Bài 1 (2 điểm): Mỗi phxay tính đúng cho 0,5 đ

a. 11 tiếng 21 phút

b. 8 giờ đồng hồ 12 phút

c. 9 phút ít 45 giây

d. 3 giờ 12 phút

Bài 2 (1 điểm):

= 9,5 x (4,7 + 4,3+ 1)

= 9,5 x 10

= 95

Bài 3 (2 điểm):

Bài giải

Diện tích xung quanh căn uống chống kia là:

(4,5 + 3,5) x 2 x 4= 64 (m2)

Diện tích è cổ của cnạp năng lượng phòng kia là:

4,5 x 3,5 = 15,75 (m2)

Diện tích yêu cầu quét vôi của căn uống phòng kia là:

64 + 15,75 – 7,8 = 71,95 (m2)

Đáp số: 71,95 m2

Bài 4 (1 điểm): đôi mươi hình

Đề cưng cửng, đề ôn tập thân học kì 2 lớp 5 môn Toán

Ngoài Đề thi thân học kì 2 lớp 5 môn Toán thù bên trên, các bạn luyện giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 giỏi SGK môn Tân oán lớp 5 được chantamquoc.vn đọc, tinh lọc. Đồng thời những dạng đề thi học tập kì 1 lớp 5, đề thi học kì 2 lớp 5 không hề thiếu những môn Tân oán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo Thông tứ 22 mới nhất được update. Mời các em học viên, các thầy cô cùng các bậc phú huynh xem thêm đề thi, bài xích tập mới nhất.

See more: Cách Đổi Mật Khẩu App Store Phải Làm Thế Nào, Làm Thế Nào Để Thay Đổi Mật Khẩu Apple Id


Để luôn thể thảo luận, share kinh nghiệm về đào tạo và huấn luyện cùng học hành những môn học lớp 5, chantamquoc.vn mời các thầy cô giáo, các bậc phú huynh với các bạn học sinh truy cập team riêng giành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 5. Rất hy vọng nhận thấy sự ủng hộ của những thầy cô với chúng ta.