Đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 4 năm học 2021 - 2022 là đề thi định kì cuối học kì 1 bao gồm đáp án chuẩn chỉnh theo các cường độ Thông tứ 22 cụ thể hẳn nhiên.

Bạn đang xem: Đề thi toán cuối học kì 1 lớp 4

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán thù này để giúp đỡ những em học viên ôn tập, củng cố kỉnh kiến thức và kỹ năng, chuẩn bị cho bài thi cuối học tập kì 1 đạt kết quả cao, bên cạnh đó đây cũng là tài liệu hữu ích cho các thầy cô ra đề thi học tập kì 1 cho những em học viên. Sau đây mời các thầy cô thuộc những em tham khảo.


100 Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

Nóng! Tải ngay 100 đề thi Toán thù học kì 1 đang được download nhiều:

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021 Số 1

Câu 1. Hãy viết số hoặc chữ tương thích vào nơi chấm: (1 điểm)

Đọc số

Viết số

a) Tám mươi sáu triệu ba trăm tứ mươi nhị nghìn năm trăm sáu mươi hai.

b)

38 632

c) Năm triệu tía trăm mười nhì nghìn sáu trăm nhị mươi chín.

d)

3 652 460

Câu 2. (1 điểm) Viết vết (>; □


b) Năm 2021 ở trong nuốm kỉ 21 □

Câu 6. Xếp các số sau theo vật dụng trường đoản cú tự bé bỏng mang lại lớn: 6 789; 9 876; 7 689; 6 879. (1 điểm)

Câu 7. Khoanh vào chữ đặt trước hiệu quả đúng: (1 điểm)

Chu vi của hình vuông vắn là 16m thì diện tích S sẽ là:

A. 4 m2

B. 16m2

C. 32m2

D. 8m2

Câu 8. Cho những số 45; 39; 172; 270: (1 điểm)

Hãy mang lại biết:

a) Số vừa phân chia không còn cho 2 vừa phân tách không còn cho 5 là: ……..………………………………………

b) Số chia hết cho 5 mà lại không phân chia không còn mang lại 2 là: ……………………………………………

Câu 9. Bài toán: (1 điểm)

Bốn em An, Nga, Hùng, Tuấn lần lượt trọng lượng là 24kg, 33kilogam, 42kilogam, 29kg. Hỏi vừa phải mỗi em khối lượng bao nhiêu ki-lô-gam?

Câu 10. Bài toán: (1 điểm)

Trung bình cộng của tuổi chị và tuổi em là 18 tuổi. Em kém chị 8 tuổi. Hỏi chị từng nào tuổi, em bao nhiêu tuổi?

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

Câu 1: Hãy viết số hoặc chữ tương thích vào nơi chấm (1 điểm):

Mỗi ý đúng (0,25 điểm):

a) 86 342 562

b) Ba mươi tám nghìn sáu trăm cha mươi hai

c) 3 312 629

d) Ba triệu sáu trăm năm mươi nhị ngàn tứ trăm sáu mươi

Câu 2: (1 điểm) Mỗi ý đúng (0,25 điểm):

a) ;

c)

a) x – 345 094 = 123 357

x = 123 357 + 345 094

x = 468 451

b) x : 13 = 125

x = 125 x 13

x = 1 625

Câu 5: (1 điểm) Mỗi ý đúng (0,5 điểm):

a) 4 tấn 75 kg = 4 750 kg S

b) Năm 2021 nằm trong cố gắng kỉ 21 Đ

Câu 6. Xếp những số sau theo vật dụng tự từ bỏ bé bỏng đến lớn: 6 789; 6 879; 7 689; 9 876. (1 điểm)

Câu 7: (1 điểm) Chọn B

Câu 8: (1 điểm)

a) 270

b) 45

Mỗi câu đúng (0,5 điểm)

Câu 9. (1 điểm) Bài giải

Trung bình từng em khối lượng là: (0,25đ)

(24 + 33+ 42 + 29) : 4 = 32 (kg) (0,5đ)

Đáp số : 32 kilogam (0,25đ)

Lời giải- đáp số đúng (0,25đ)

* Lưu ý: học sinh rất có thể giải bằng cách khác

Câu 10. (1 điểm) Bài giải

Tổng số tuổi của nhì người mẹ là:

18 x 2 = 36 (tuổi) (0,25đ)

Số tuổi của em là:

(36 - 8) : 2 = 14 (tuổi) (0,25đ)

Số tuổi của chị là:

14 + 8 = 22 (tuổi) (0,25đ)

Đáp số: Em: 14 tuổi

Chị: 22 tuổi (0,25đ)

* Lưu ý: học viên rất có thể giải bằng cách khác

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021 số ít 2

I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm trước ý vấn đáp đúng.

Câu 1. Số gồm: 24 triệu, 5 nghìn, 4 trăm cùng 1 đơn vị chức năng được viết là:

A. 24 500 041

B. 24 005 401

C. 2450 401

D. 24 005 410

Câu 2. Bốn bao gạo theo thứ tự khối lượng là 37 kilogam, 41 kilogam, 45kilogam, cùng 49 kilogam. Trung bình từng bao trọng lượng là:

A. 44 kg

B. 68 kg

C. 43 kg

D. 45 kg

Câu 3. 7m² 23 cm²= ……. cm²

A. 723 cm²

B. 70203 cm²

C. 70230 cm²

D. 70 023 cm²

Câu 4. Trong tứ giác ABCD có:

A. AD vuông góc với DC

B. AB vuông góc cùng với BCC. AD tuy nhiên tuy nhiên với BC

D. AB tuy nhiên song cùng với BC

Câu 5. Trong những số 546; 3782; 4860; 435, số vừa chia hết mang đến 2; 3 cùng 9 là:

A. 546

B. 3782

C. 5760

D. 2735

Câu 6. Một mảnh đất nền hình chữ nhật có diện tích bằng 4080 cm², chiều rộng bằng 48 centimet. Chu vi hình chữ nhật kia là:

A. 133 cm

B. 266 cm

C. 510 cm

D. 662 cm

II. Tự luận (4 điểm)

Câu 7: Đặt tính rồi tính.

365 x 103

11 890 : 58

Câu 8: Tìm x

a) x x 56 = 308 x 2

b) x : 24 = 2507

Câu 9: Một hình chữ nhật gồm chu vi 228m, chiều dài hơn chiều rộng lớn 18m. Tính diện tích hình chữ nhật kia.

Câu 10: Số bị trừ lớn hơn số trừ 375 đơn vị. Hiệu của phnghiền trừ này bằng bao nhiêu?

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

I. Phần trắc nghiệm: (6 điểm) Mỗi đáp án đúng 1 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

B

C

D

A

C

B

II. Phần trường đoản cú luận: (4 điểm)

Câu 7: Mỗi phnghiền tính đúng được 0.5 điểm.

365 x 103

11 890 : 58

Câu 8: Tìm x: Mỗi phần tính đúng được 0.5 điểm.

a) X x 56 = 308 x 2

X x 56 = 616

X = 616 : 56

X = 11

b) x : 24 = 2507

x = 2507 x 24

x = 60168

Câu 9: (1 điểm) Bài giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

228 : 2 = 114 (m) (0,2 điểm)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

(114 + 18) : 2 = 66 (m) (0,2 điểm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

66 – 18 = 48 (m) (0,2 điểm)

Diện tích hình chữ nhật là:

66 x 48 = 3168(m²) (0,2 điểm)

Đáp số: 3168m² (0,2 điểm)

Câu 10: (1 điểm) Bài giải

Số bị trừ lớn hơn số trừ bao nhiêu đơn vị chức năng thì kia đó là hiệu. Theo đề bài số bị trừ to hơn số trừ 375 đơn vị chức năng.

Vậy hiệu của phxay trừ này là 375.

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Tân oán năm 2020

I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng nhất:

Câu 1. Chữ số hàng trăm triệu của số 965 700 321 là: (0,5 điểm)

A. 9B. 6

C. 5

D. 7

Câu 2. Số lớn số 1 trong số số 72 385; 72 538; 72 853; 71 999 là: (0,5 điểm)

A. 72 385

B. 72 538

C. 72 853

D. 71 999

Câu 3.

Xem thêm: Bật Mí Cho Bạn 9 Loại Cây Có Gai ! Các Bác Giúp Giùm E !!!, 7 Loại Cây Có Gai Cho Vườn Hoặc Chậu

Số Hai trăm tứ mươi tía triệu ko ngàn năm trăm bố mươi được viết là: (0,5 điểm)

A. 2430 530

B. 243 530

C. 243 000 350

D. 243 000 530

Câu 4. Đọc số sau: (0,5 điểm)

- 3đôi mươi 675 401: .............................................................................................................

...............................................................................................................................................

Câu 5. Điền số phù hợp vào khu vực chấm: (1đ)

a. 254600 cmét vuông = .......mét vuông.........cmét vuông ;

b.

*
m2 =................dm2

Câu 6. Câu nào đúng ghi Đ câu nào không nên ghi S vào ô trống sau: (1đ)

A. Cạnh AB vuông góc với cạnh AD □

B. Cạnh AD vuông góc với cạnh DC □

C. Cạnh BC vuông góc với CD □

D. Cạnh AB tuy nhiên song cùng với DC □

II. TỰ LUẬN:

Đặt tính rồi tính: (2đ)

a. 254632 + 134258

b. 798643-56429

c. 245 x 304

d. 2599 : 23

Câu 2. Khối hận lớp Bốn gồm 192 học sinh chia thành các nhóm, từng team tất cả 8 học sinh. Khối hận lớp Năm có 207 học sinh chia thành những đội, từng team có 9 học sinh. Hỏi cả nhị kăn năn tất cả tất cả từng nào nhóm? (1,5đ)

Câu 3. Dũng với Minh gồm tổng cộng 64 viên bi, biết rằng nếu Dũng đến Minc 8 viên bi thì số bi của đôi bạn trẻ đều nhau. Hỏi mỗi bạn gồm từng nào viên bi? (2 đ)

Câu 4. Tính nhanh: (0,5 đ)

2020 x 45 + 20đôi mươi x 54 + 2020

Đáp án Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

I.TRẮC NGHIỆM: (4đ)

Khoanh trúng từng câu 0,5 điểm

1

2

3

B

C

D

Câu 4: 320 675 401: ba trăm nhị mươi triệu sáu trăm bảy mươi lăm ngàn tứ trăm linh một. (0,5 đ)

Câu 5 : Điền đúng mỗi câu 0,5 đ

A. 254600 cmét vuông = ..25mét vuông 4600cmét vuông ;

B.

*
mét vuông = 50dm2

Câu 6: Điền đúng mỗi câu 0,25 đ

A. Cạnh AB vuông góc với cạnh AD: Đ

B. Cạnh AD vuông góc cùng với cạnh DC: Đ

C. Cạnh BC vuông góc với CD: S

D. Cạnh AB tuy vậy tuy vậy với DC: Đ

II. TỰ LUẬN: (6 đ)

Câu 1 (2 điểm): Điền đúng mỗi phnghiền tính (0,5 đ). Nếu đặt ko trực tiếp cột trừ toàn câu 0,5 đ

Các em học viên tự đặt tính. Kết quả thật sau:

a. 254632 + 134258 = 388890

b. 798643 - 56429 = 742214

c. 245 x 304 = 74480

d. 2599 : 23 = 113

Câu 2: Giải đúng quá trình và thật sạch sẽ (2đ)Giải

Số đội của học viên khối lớp 4 là: (0,5 đ).

192 : 8 = 24 (nhóm)

Số nhóm của học viên khối hận lớp 5 là: (0,5 đ).

207 : 9 = 23 (nhóm)

Số team của cả hai khối lớp là: (0,25 đ).

24 + 23 = 47 (nhóm)

Đáp số: 47 team (0,25 đ).

Câu 3. Giải đúng toàn bài xích 2đ

Giải

Vì Dũng mang lại Minc 8 viên bi thì số bi của đôi bạn trẻ cân nhau cần số bi của Dũng nhiều hơn số bi của Minh là:

8 + 8 = 16 (viên) (0,75đ)

Số bi của Dũng bao gồm là:

(64 + 16) : 2 = 40 (viên) (0,5 đ)

Số bi của Minh tất cả là:

40 – 16 = 24 (viên) (0,5 đ)

Đáp số: Dũng: 40 viên bi

Minh: 24 viên bi (0,25đ)

Câu 4: ( 0,5 đ)

Tính nhanh:

20trăng tròn x 45 + 20đôi mươi x 54 + 2020

= 2020 x (45 + 54 + 1)

= 20trăng tròn x 100

= 202000

Đề thi học kì 1 lớp 4 năm 2020

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán Số 1

Phần I: Trắc nghiệm: Hãy lựa chọn cùng khắc ghi kết quả đúng.

Bài 1 (1 điểm).

Số nào trong những số dưới đây bao gồm chữ số 8 biểu lộ cho 80000.

A. 42815

B. 128314

C. 85323

D. 812049

Bài 2: (1 điểm) :

Trong các số sau số nào phân chia hết đến 2 tuy vậy ko phân chia không còn cho 5

A.48405

B. 46254

C. 90450

D. 17309

Bài 3: (1 điểm). Điền số tương thích vào chỗ chấm: 42dm2 60cm2 = ...............cm2

A. 4206

B. 42060

C. 4026

D. 4260

Bài 4: (1 điểm) Trong hình vẽ bên có:

A. 5 góc vuông, 1 góc phạm nhân, 2 góc nhọn, 1 góc bẹt

B. 5 góc vuông, 1 góc tội nhân, 2 góc nhọn

C. 4 góc vuông, 1 góc tù đọng, 1 góc nhọn, 1 góc bẹt

D. 5 góc vuông, 1 góc tù nhân, 1 góc nhọn

Phần II: Tự luận

Bài 5: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

22791 + 39045

2345 x 58

Bài 6: (1 điểm). Tìm x

X x 27 - 178 = 15050

Bài 7: (1 điểm). Số?

a, 6 cố kỉnh kỉ và 9 năm = ............năm

b, 890024 cm2 = ..........mét vuông .........cm2

Bài 8: (1 điểm).

Một hình chữ nhật có nửa chu vi 48 centimet, chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 12 cm.

Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 9: (1 điểm). Một đội xe cộ tất cả 5 xe pháo to lớn, mỗi xe cộ chnghỉ ngơi 27 tạ gạo cùng tất cả 4 xe pháo nhỏ dại, từng xe cộ chlàm việc 18 tạ gạo. Hỏi mức độ vừa phải từng xe chlàm việc bao nhiêu tạ gạo?

Bài 10: (1 điểm).

Tổng số tuổi của nhị bà con cháu cách đó 5 năm là 70 tuổi, con cháu kỉm bà 66 tuổi. Tính số tuổi mỗi cá nhân hiện nay nay?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *