Điểm chuẩn ĐH Công nghiệp Hà Nội Thủ Đô 2021 đã có công bố mang đến những thí sinch ngày 16/9. 

Tiêu chí prúc thứ nhất: Sử dụng lúc thí sinc có ĐXT đúng bởi Điểm trúng tuyển chọn.

Tiêu chí phụ sản phẩm hai: Sử dụng khi thí sinc có ĐXT đúng bởi Điểm trúng tuyển và ko thỏa mãn Tiêu chí prúc đầu tiên.

Xem chi tiết điểm chuẩn bên dưới.


Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học công nghiệp hà nội 2020

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Công Nghiệp TP Hà Nội năm 2021

Tra cứu vớt điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp thủ đô hà nội năm 2021 đúng chuẩn tốt nhất ngay sau thời điểm trường chào làng kết quả!


Điểm chuẩn thừa nhận Đại Học Công Nghiệp Hà Nội năm 2021

Crúc ý: Điểm chuẩn bên dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên giả dụ có


Trường: Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Thủ Đô - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021


STT Mã ngành Tên ngành Tổ vừa lòng môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị ghê doanh A00; A01; D01 25.3 Tiêu chí phú trang bị nhất: Toán > 8.4; Tiêu chí phú thiết bị hai: Toán = 8.4 cùng NV≤ 3
2 7340115 Marketing A00; A01; D01 26.1 Tiêu chí prúc đồ vật nhất: Tân oán > 8.6; Tiêu chí prúc đồ vật hai: Toán = 8.6 cùng NV≤ 2
3 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01 25.45 Tiêu chí prúc vật dụng nhất: Tân oán > 8.2; Tiêu chí prúc sản phẩm hai: Toán = 8.2 với NV≤ 14
4 7340301 Kế toán A00; A01; D01 24.75 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Toán thù > 8.0; Tiêu chí phụ sản phẩm hai: Tân oán =8.0 cùng NV≤ 1
5 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01 25 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Toán thù > 8.8; Tiêu chí prúc thứ hai: Toán = 8.8 với NV≤ 9
6 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01 25.65 Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Toán > 8.2; Tiêu chí phú lắp thêm hai: Toán = 8.2 với NV≤ 5
7 7340406 Quản trị vnạp năng lượng phòng A00; A01; D01 24.5 Tiêu chí prúc lắp thêm nhất: Toán > 7.6; Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ hai: Tân oán = 7.6 cùng NV≤ 5
8 7480101 Khoa học đồ vật tính A00; A01 25.65 Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Tân oán > 8.4; Tiêu chí phú vật dụng hai: Toán thù = 8.4 với NV≤ 7
9 7480102 Mạng máy tính cùng media dữ liệu A00; A01 25.05 Tiêu chí phụ trang bị nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí prúc sản phẩm công nghệ hai: Toán = 8.0 với NV≤ 3
10 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01 25.4 Tiêu chí prúc thứ nhất: Toán thù > 8.6; Tiêu chí phụ đồ vật hai: Tân oán = 8.6 với NV≤ 3
11 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01 25.25 Tiêu chí phú thiết bị nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí phú đồ vật hai: Toán thù = 8.0 cùng NV≤11
12 7480108 Công nghệ chuyên môn vật dụng tính A00; A01 25.1 Tiêu chí phụ trang bị nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phú thứ hai: Tân oán = 8.6 cùng NV≤ 3
13 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01 26.05 Tiêu chí phú lắp thêm nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí prúc sản phẩm công nghệ hai: Toán = 8.6 cùng NV≤ 3
14 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01 24.35 Tiêu chí phú sản phẩm nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phú máy hai: Tân oán = 8.6 và NV≤ 1
15 7510203 Công nghệ chuyên môn cơ điện tử A00; A01 25.35 Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ nhất: Tân oán > 8.6; Tiêu chí phụ máy hai: Toán = 8.6 với NV≤ 2
16 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01 25.25 Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Toán thù > 8.0; Tiêu chí phụ lắp thêm hai: Tân oán = 8.0 với NV≤ 8
17 7510206 Công nghệ nghệ thuật nhiệt A00; A01 23.9 Tiêu chí phụ trang bị nhất: Toán > 8.2; Tiêu chí phú sản phẩm hai: Toán thù = 8.2 cùng NV≤ 2
18 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử A00; A01 24.6 Tiêu chí prúc máy nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phụ lắp thêm hai: Tân oán = 8.6 với NV≤ 1
19 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; A01 24.25 Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán thù > 8.4; Tiêu chí phụ thiết bị hai: Toán thù = 8.4 và NV≤ 1
20 7510303 Công nghệ chuyên môn điều khiển và TĐH A00; A01 26 Tiêu chí prúc vật dụng nhất: Toán > 9.0; Tiêu chí phú đồ vật hai: Toán = 9.0 cùng NV≤ 1
21 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00; B00; D01; D07 22.05 Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Toán > 7.8; Tiêu chí prúc trang bị hai: Tân oán = 7.8 cùng NV≤ 2
22 7510406 Công nghệ chuyên môn môi trường A00; B00; D01; D07 20.8 Tiêu chí phụ trang bị nhất: Toán thù > 7.8; Tiêu chí phú sản phẩm hai: Tân oán = 7.8 với NV≤ 9
23 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; D01; D07 23.75 Tiêu chí prúc đồ vật nhất: Tân oán > 8.0; Tiêu chí phú sản phẩm hai: Toán = 8.0 với NV≤ 2
24 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; D01 24 Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Toán thù > 6.8; Tiêu chí prúc lắp thêm hai: Tân oán = 6.8 cùng NV≤ 1
25 7540203 Công nghệ vật tư dệt, may A00; A01; D01 22.15 Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán thù > 7.6; Tiêu chí prúc sản phẩm hai: Tân oán = 7.6 cùng NV≤ 3
26 7520118 Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp A00; A01 23.8 Tiêu chí phụ máy nhất: Tân oán > 8.8; Tiêu chí phụ máy hai: Tân oán =8.8 với NV≤ 14
27 7519003 Công nghệ nghệ thuật khuôn mẫu A00; A01 23.45 Tiêu chí phú đồ vật nhất: Toán > 8.2; Tiêu chí phú máy hai: Tân oán = 8.2 cùng NV≤ 4
28 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01 26.1 Tiêu chí prúc trang bị nhất: Toán thù > 8.2; Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai: Tân oán = 8.2 và NV≤ 5
29 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 25.89 Tiêu chí phú lắp thêm nhất: Ngoại ngữ > 9.2; Tiêu chí phụ trang bị hai: Ngoại ngữ = 9.2 cùng NV≤ 1
30 7310104 Kinc tế đầu tư A00; A01; D01 25.05 Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Tân oán > 8.8; Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai: Toán = 8.8 và NV≤ 4
31 7810101 Du lịch C00; D01; D14 24.75 Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Ngữ văn uống > 6.75; Tiêu chí prúc thiết bị hai: Ngữ vnạp năng lượng = 6.75 với NV≤1
32 7810103 Quản trị hình thức dịch vụ du lịch cùng lữ hành A00; A01; D01 24.3 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 8.8; Tiêu chí prúc sản phẩm hai: Tân oán = 8.8 cùng NV≤ 1
33 7810201 Quản trị khách hàng sạn A00; A01; D01 24.75 Tiêu chí prúc vật dụng nhất: Toán thù > 9.4; Tiêu chí prúc máy hai: Tân oán = 9.4 và NV≤ 4
34 7510209 Robot và trí tuệ nhân tạo A00; A01 24.2 Tiêu chí phụ trang bị nhất: Toán thù > 8.8; Tiêu chí phú lắp thêm hai: Toán = 8.8 với NV≤ 5
35 7340125 Phân tích dữ liệu gớm doanh A00; A01; D01 23.8 Tiêu chí prúc sản phẩm công nghệ nhất: Toán thù > 7.8; Tiêu chí phụ máy hai: Toán = 7.8 và NV≤ 3
36 7210404 Thiết kế thời trang A00; A01; D01; D14 24.55 NV≤ 5
37 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04 26.19 NV≤ 2
38 7220209 Ngôn ngữ Nhật D01; D06 25.81 NV≤ 3
39 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; DD2 26.45 NV≤ 5
Học sinh chú ý, để gia công hồ sơ đúng mực thí sinch xem mã ngành, thương hiệu ngành, khối hận xét tuyển năm 2021 tại phía trên

Xem thêm: Biển Báo Giá Biển Báo Giao Thông Chính Hãng, Cập Nhật Mới Nhất 2021

Xét điểm thi trung học phổ thông

Click nhằm tmê man gia luyện thi đại học trực con đường miễn giá thành nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021

Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường update xong xuôi tài liệu năm 2021


Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Công Nghiệp thủ đô hà nội năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Cong Nghiep Ha Noi 2021 đúng chuẩn tuyệt nhất trên chantamquoc.vn

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *