Gone are the days là gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use tự chantamquoc.vn.Học các tự bạn cần tiếp xúc một phương pháp tự tín.
You watching: Gone are the days là gì

They did everything they could to save sầu hyên, but he was already too far gone (= too cthua thảm lớn death) when the ambulance arrived.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp loài chuột Các app tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép


See more: Kết Nối Máy Ảnh Với Điện Thoại Hoặc Máy Tính Bảng Theo Dõi, Chép Hình Từ Máy Ảnh Vào Điện Thoại

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn chantamquoc.vn English chantamquoc.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


See more: Tuyển Tập 3 Cách Chụp Ảnh Màn Hình Note 5 Nhanh, Chụp Ảnh Màn Hình Samsung Galaxy Note 5

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message