Cách hứa giờ nhảy máy tính tự động trên Windows 10 – giả dụ bạn luôn luôn khởi động máy tính xách tay vào cùng một thời điểm từng ngày, bạn cũng có thể đặt trang bị tính tự động bật mối cung cấp vào thời điểm bạn ban đầu làm việc. Nội dung bài viết này sẽ chỉ cho chính mình 2 cách để tự động hóa bật PC vào thời gian đã định.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

If you always boot your computer at the same time each day, you can set it automatically power on at a time when you start working. This document will show you 2 ways to lớn automatically turn on your PC at the scheduled time.

Way 1: Configure your computer’s BIOS power-onWay 2: Create a task schedule khổng lồ turn on computer

Chúc các bạn thành công

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *