Tải Game

Hướng Dẫn Hoàng Cân Xâm Lược

16/05/2019

Hướng Dẫn Hoàng Cân Xâm Lược

Thời gian: Quân khăn vàng xâm chiếm sẽ diễn ra trong 30 phút.
Tổng chiến lực:
Khi tổng chiến lực của quân khăn vàng về 0, sự kiện kết thúc.
Phần thưởng:
Thưởng theo xếp hạng cá nhân, trong thời gian sự kiện, người chơi có số lượng giết địch nằm trong top 10 sẽ được thưởng thêm.
Hạng 1: 25 vạn hồn tướng, 15 phiếu tất bàn, 15 phiếu thừa kế
Hạng 2: 15 vạn hồn tướng, 10 phiếu tất bàn, 12 phiếu thừa kế
Hạng 3: 15 vạn hồn tướng, 8 phiếu tất bàn, 12 phiếu thừa kế
Hạng 4 - 6: 12 vạn hồn tướng, 5 phiếu tất bàn, 8 phiếu thừa kế
Hạng 7 - 10: 8 vạn hồn tướng, 3 phiếu tất bàn, 5 phiếu thừa kế
Thưởng giết địch:

Căn cứ vào số lượng giết quân khăn vàng trong thời gian sự kiện, có thể nhận được số lượng hồn tướng tương ứng.
Thưởng xếp hạng công hội, trong thời gian sự kiện, công hội tham gia sự kiện và có ít nhất 5 thành viên thắng một trận được tiến hành xếp hạng trong bảng xếp hạng công hội, công hội được xếp hạng và số thành viên tham dự sự kiện sẽ được thưởng thêm.

Hạng 1: 2 chìa khóa vàng.
Hạng 2: 1 chìa khóa vàng, 3 chìa khóa bạc.
Hạng 3: 1 chìa khóa vàng, 1 chìa khóa bạc.
Hạng 4,5: 6 chìa khóa bạc.
Hạng 6-10: 4 chìa khóa bạc.
Hạng 11 trở xuống: 1 chìa khóa bạc.
Thưởng đánh bại: 

Trong thời gian sự kiện, khi đánh hết tổng chiến lực quân khăn vàng, tất cả người chơi tham gia quân khăn vàng đều nhận được 5 vạn hồn tướng và 2 phiếu thừa kế.
Thể lực:

 Mỗi lượt tham gia chiến đấu tiêu hao một phần thể lực, thất bại sẽ mất toàn bộ thể lực. Khi thể lực bằng 0, binh linh cần nghỉ ngơi 3 phút. Hoàn thành nghỉ ngơi sẽ khôi phục đầy thể lực.
Tình hình chiến lực:
Thể lực giảm sút dẫn đến chiến lực giảm, thuộc tính tương ứng của tướng ra trận cũng giảm theo.
BOSS quân khăn vàng: BOSS quân khăn vàng sẽ xuất hiện vào thời điểm cố định, đánh bại BOSS có thể nhận được vật phẩm bổ sung thể lực.

 

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ