Tải Game

[Hướng Dẫn] Toàn Tập Về Kỹ Năng Bị Động Phần 2

09/05/2019

[Hướng Dẫn] Toàn Tập Về Kỹ Năng Bị Động Phần 2

 

Có một số Skill đặc biệt mà chỉ vài vị tướng có, tùy tình huống sẽ có tác dụng. Tác dụng của mỗi skill này đều khác nhau và không thể có được từ các loại vũ khí. Không thể nâng cấp loại skill này.

 

- Di Kế ( sau khi tướng chết ): Điểm võ lực toàn đội ta tăng trong 10+7s đồng thời địch chịu thêm sát thương từ công thường trong 10s. Thời gian duy trì thực tế chịu ảnh hưởng bởi trí lực 2 bên

Level: 8

Tướng sở hữu: Quỷ Mưu Quách Gia

- Di Kế ( sau khi tướng chết ): Gây cho đội địch có HP thấp nhất 51627 điểm sát thương. Điểm sát thương thực tế chịu ảnh hưởng bởi trí lực 2 bên

Level: 8

Tướng sở hữu: Trí Cực Bàng Thống

- Di Kế ( sau khi tướng chết ): Lính võ lực cao nhất phe ta mỗi giây hồi HP ( lượng HP hồi căn cứ theo trí lực tính toán của Bàng Thống ) duy trì 12 giây

Level: 8

Tướng sở hữu: Phụng Sồ Bàng Thống

- Kế Sách Thần Kỳ ( khi bắt đầu trận chiến ): Khi công thường có tỉ lệ gây 10409 điểm sát thương HP cho địch có binh lực cao nhất điểm sát thương thực tế chịu ảnh hưởng của chênh lệch võ lực 2 bên

Level: 8

Tướng sở hữu: Nhược Hồ Tôn Quyền

- Kế Sách Thần Kỳ ( khi bắt đầu trận chiến ): Khi công thường, tỉ lệ kích hoạt cường hóa Võ Lực bản thân là 10%, duy trì 5 giây; Đồng thời gây 19671 điểm sát thương cơ bản cho đội địch có HP thấp nhất

Level: 8

Tướng sở hữu: Quỷ Thần Lữ Bố

- Ngẩng Cao Đầu ( khi vào trận ): Khi HP đầy nhận 60% Võ Lực, mỗi lần mất 15% máu , buff hiệu quả giảm 10%

Level: 8

Tướng sở hữu: Hùng Sư Văn Sửu và Ác Mục Nhan Lương

- Kế Sách Thần Kỳ ( khi bắt đầu trận chiến ): Mỗi khi đơn vị phe ta tử trận, điểm Võ Lực bản thân tăng 50%, mỗi giây hồi phục 3% điểm HP, duy trì 4 giây ( kéo dài thời gian nhận buff Trí Lực )

Level: 8

Tướng sở hữu: Cuồng Cốt Ngụy Diên

- Kế Sách Thần Kỳ ( khi bắt đầu trận chiến ): Mỗi lần quân địch tử trận, lính Võ Lực cao nhất phe ta nhận Kiên Dũng Ngụy Diên 20% khiên chắn dựa theo HP cao nhất, duy trì 6 giây.

Level: 8

Tướng sở hữu: Dũng Mãnh Ngụy Diên

Cách Nâng Cấp Kỹ Năng Bị Động

- Sử dụng tinh hoa thường hoặc tinh hoa đặc biệt để đúc kỹ năng bị động của vũ khi

- Tiến cấp thần binh có thể có thêm kỹ năng bị động

Lưu ý: Tăng bậc tướng  không thể tăng cấp kỹ năng của tướng

 

Tướng Quân có thể xem lại phần 1 tại đây:  https://chantamquoc.vn/huong-dan/huong-dan-toan-tap-ve-ky-nang-bi-dong

 

BQT Chân Tam Quốc

Trân Trọng

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ