Sửa lỗi đã liên kết WiFi nhưng mà không vào được mạng – WiFi được kết nối nhưng lại có thông báo rằng ” No Internet, secured “? trường hợp mạng của doanh nghiệp không vận động như bình thường, khi biểu hiện không dây của ổn định định, toàn bộ các chỉ báo dường như cho biết rằng mọi thứ hầu như ổn, nhưng chúng ta không thể liên kết với Internet.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Chúc chúng ta thành công.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *