Tượng đài bất tử dòng game Tam Quốc

Siêu phẩm chiến thuật Tam Quốc thời đại mới, Bang Chiến ngàn người, Quốc chiến vạn server

100 KC

100000 Hồn Tướng

2 Xu Bạc

200 KC

250000 Hồn Tướng

3 Xu Bạc

500 KC

300000 Hồn Tướng

10 Xu Bạc

1000 KC

500000 Hồn Tướng

5 Xu vàng

2000 KC

1000000 Hồn Tướng

Tướng Tào Phi 4 sao